Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Bruun Wyllers blogg Publisert 2018-08-28

Mer om forstoppede lyr

Jeg takker Sigurd Hortemo for at han har tatt seg tid til å svare på en litt rebelsk professors sorgmuntre bloggpost i Dagens Medisin om tendensen til å sette form fremfor innhold.

Dessverre treffer svaret på siden av det som var mitt poeng.

Hortemo forklarer hvorfor det er viktig at leger som vil behandle sine pasienter med uregistrerte preparater må begrunne dette. Jeg er selvsagt helt enig i det.

Hele poenget med min historie er at jeg ikke er behandlende lege, men likevel blir bedt om å begrunne bruken av uregistrerte preparater. Jeg har ingen informasjon om hvem av de om lag 30 legene ved min avdeling som forordner preparatene, hvilken av avdelingens tre sengeposter preparatene blir brukt ved, til hvilke pasient det blir gitt, hva som er indikasjonen, eller når de blir gitt. Jeg er svært takknemlig for at både sykehusapoteket og Legemiddelverket har den tilliten til legene ved min avdeling at de uregistrerte midlene blir levert raskt og effektivt når det er behov for dem. Den tilliten til legene har jeg også.

Men når man da i ettertid ber meg, fordi jeg er avdelingens medisinsk-faglig ansvarlige lege, om å skrive en begrunnelse, da ber man meg i virkeligheten om å dikte opp noe etter beste evne. Både apoteket og Legemiddelverket skjønner, hvis de tenker seg om, at jeg umulig kan kjenne – enn si bringe til veie – den virkelige begrunnelsen for at de uregistrerte midlene blir brukt i hvert enkelt tilfelle. Jeg kunne ha diktet opp noe som nokså sannsynlig kunne vært sant. Det gjorde jeg før, og det gjør vel andre i samme situasjon som meg. Da blir det ikke synlig at det er diktning, men det er fremdeles det det er.

Man ber meg om å foreta en ren pro forma-utfylling av søknadene. Det er i seg selv en liten sak, og ikke noe å ta på vei for. Men for meg er det alvorlig fordi dette bare er ett av utallige eksempler på at helsebyråkratiet genererer meningsløse oppgaver. Til sammen tar de mye tid. Det er tid som er kostbar, og burde vært brukt på mer fornuftige ting, f.eks. pasientbehandling. Dessuten bidrar dette til å undergrave respekten for vår helseforvaltning og de mange viktige og relevante oppgavene vi virkelig trenger helseforvaltningen til å ivareta. Det er alvorlig.

Jeg har valgt å synliggjøre et ganske alvorlig problem gjennom å tulle, tøyse og erte. Det håper jeg å fortsette med.

«Vi må godta vår smerte, forandre det vi kan, og le av resten.» Per Fugelli (1943-2017)

Kommentarer

 • Gunn Kari Hygen 30.08.2018 09.09.03

  Ha ha! Den metoden brukte vi da rapporteringsbyråkratiet vokste oss over hodet i oljebransjen. Heldigvis var ledelsen mer lyttende enn Guldvog ( eller var det oljeprisen som sank...).

 • lege 29.08.2018 20.56.48

  Så måtte altså dette tullet fra rebell Wyller til for å få helsedirektøren til Dagsnytt Atten i dag. Og han, helsedirektør Guldvog, prøver å komme unna med pjatt om bedre kreftoverlevelse! Mer tull, flere provokasjoner må nok til for å få maktapparatet ut på flatmark.

 • Alvorlig. 29.08.2018 20.03.16

  Her settes dagsorden på humoristisk vis et tragikomisk helsebyråkrati som begynner å miste tillit. Egentlig svært alvorlig.

 • Lege 29.08.2018 17.26.22

  Skulle altså være:------------------------------ Hurra for rebell Bruun Wyller! Byråkratiet trenger mere slikt. Når fornuften er et språk man IKKE forstår må man bruke alt annet.

 • God og mett 29.08.2018 18.19.43

  Ja, godt du oppdaget, og fikk RETTET, FEILEN....

 • Lege 29.08.2018 17.25.04

  Hurra for rebell Bruun Wyller! Byråkratiet trenger mere slikt. Når fornuften er et språk man forstår må man bruke alt annet.

 • God og mett 29.08.2018 14.09.36

  Det alvorlige her ikke ditt evige byråkrati-jag, men derimot at det tydeligvis ikke fins noe byråkratisk system som gjør at du lett burde få den informasjon du trenger. Dvs. om hvem av de om lag 30 legene ved din avdeling som forordner preparatene, hvilken av avdelingens tre sengeposter preparatene blir brukt ved, til hvilke pasient det blir gitt, hva som er indikasjonen, eller når de blir gitt. Slik at du, når du godkjenner dette, kunne stå som øverste ansvarlig. I dag derimot er det ansvarsfraskrivelse over hele linja. Legene vil jo gjerne bruke byråkrati-tid på å fylle ut svært så omfattende, nærmest prosa liknende, journaler. Men å sette informasjon i maler og deretter hente ut dataene i lettfattelige former, slik at man kan kontrollere hva den enkelte driver på med. nei det vil man ikke ha noe av. Hele systemet skal baseres kun på faglig tillit. Og da er det ikke rart at bukken i havresekken, ble god og mett. Han slapp jo å svare for seg, der han tømte hele sekken, i ett....

 • lege 29.08.2018 19.32.52

  Kanskje lurt å skifte hobby?

 • Bjarne Hansen 30.08.2018 07.30.48

  For å ha informasjon i maler og hente dataene lett ut er vi avhengig av DATAPROGRAMMER som kan gjøre dette. Dette finnes bare delvis på OUS, eller mener du legene skal utvikle dette også?

 • Trude Basso 30.08.2018 09.41.40

  Vi har jo ingen dataløsninger som snakker sammen. Eller som man kan hente ut informasjon fra annet enn ved å lese seg gjennom metervis med "prosa" og notere med penn og papir ved siden for å skaffe seg en form for oversikt. Det er vel ingen som ønsker å sitte der og skrive "prosa". Eller å lese andres.... Gi oss ordentlig arbeidsverktøy!

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og styreleder i Helsetjenesteaksjonen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!