Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Karita Bekkemellems blogg Publisert 2018-10-24

Falske legemidler? Nei takk!

Har du noen gang tenkt på at medisinen du kjøper på apoteket kan være falsk? Laget av kriminelle bander som uten skrupler skader syke medmennesker for å tjene seg rike?  

 

Selv om vi har vært forskånet for de fleste forfalskninger i Norge er faktisk rundt 10% av legemidler som omsettes i verden forfalsket, og hvis du kjøper legemidler på nett er det 50% sjanse for at du får falsk vare. Dette er kriminelle etterligninger av godkjente legemidler, og de kan inneholde riktig virkestoff av dårlig kvalitet, for mye eller for lite virkestoff, et annet virkestoff, intet virkestoff eller rett og slett farlige tilsetninger som f.eks. veimaling. 

 

Dette vil vi ikke ha noe av, og fra 9. februar 2019 – om nøyaktig 107 dager - kan du være langt sikrere på at varene du kjøper er ekte og trygge. Fra denne datoen skal hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en todimensjonal strekkode kalt en 2D matrix-kode trykket på utsiden. I tillegg skal hver pakning ha en forsegling som viser at pakningen ikke har vært åpnet og tuklet med. Dette er en konsekvens av EUs forfalskningsdirektiv, som ble offentliggjort i 2011.  

 

Legemiddelindustrien har fått ansvaret for å gjennomføre – og betale – for disse sikkerhetstiltakene, og det er et samfunnsansvar vi har tatt med glede og stolthet. Det er ikke en liten jobb, for i Europa selges det 10 milliarder pakninger reseptbelagte legemidler hvert år. Legemiddelindustrien over hele Europa bygger nå om sine produksjonslinjer, endrer rutiner, kjøper inn nye datasystemer og investerer milliarder av kroner for at alt skal være klart til 9. februar 2019. Også grossistene og apotekene må oppgradere sine systemer og legge om sine rutiner for at hele kjeden – fra produsent til pasient – skal være sikker. Alle systemer i alle ledd må fungere for at dette skal gå knirkefritt.   

 

Siden 2011 er det blitt jobbet iherdig over hele Europa for å finne ut hvordan dette best kan løses. Det er den europeiske legemiddelindustriforeningen, EFPIA, som har kommet frem til at 2D-matrixkoder er den beste verifikasjonsløsningen. Koden ser ut som en QR-kode og er som en kommodeskuff du kan putte informasjon oppi. Den får plass til mye mer informasjon enn en vanlig strekkode.  

 

Når du kjøper et reseptbelagt legemiddel på apoteket lørdag 9. februar neste år, skal apoteket scanne 2D-matrixkoden på pakningen og på brøkdelen av et sekund få et ping – et grønt lys på at legemiddelet er ekte vare. I løpet av dette korte sekundet har varen blitt sjekket opp mot en nasjonal database som igjen er koblet mot en sentral europeisk database, og informasjonen har kommet tilbake til ditt apotek. Er det ikke utrolig?  

 

Vi i LMI har jobbet enormt mye med dette, spesielt fra 2014 da EUs forfalskningsdirektiv ble implementert i norske forskrifter. Det er Eckart Holtz som har ledet an i arbeidet her i Norge - først som seniorrådgiver i LMI, og deretter som daglig leder både i foreningen Nomvo og driftsselskapet Nomvec, som begge ble etablert i 2016. Nomvo består av representanter fra LMI, NIGeL (som siden er nedlagt og delvis tatt opp i LMI), Legemiddelparallellimportørforeningen, Legemiddelgrossistforeningen og Apotekforeningen, og alle samarbeider om innføringen. Nomvec, der Kai Mjaanes nå er daglig leder, er et driftsselskap som eies av legemiddelindustrien, som skal sørge for finansieringen og som skal stå for utvikling, implementering og drift av den norske databasen.  

 

Jeg er uhyre stolt av jobben Eckart og legemiddelindustrien har gjort, og under et åpent informasjonsmøte på Oslo kongressenter i dag fikk vi og de andre aktørene honnør både fra Apotekforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det satte vi pris på. HOD har det overordnede ansvaret for å påse at de enorme ressursene vår bransje legger i dette blir levert på en ordentlig måte av alle parter, og de mener tiltaket vil ha vesentlig betydning for folkehelsen.  

 

Det kan jeg skrive under på, for falske kreftlegemidler og hjertemedisiner med veimaling i er ikke bra for folkehelsen. Jeg setter pris på samarbeidet vi har, og har hatt, med alle aktørene om dette de siste årene. Dette har vært en fascinerende prosess å få ta del i, og jeg håper og tror at vi alle drar i den samme retningen for å komme i mål innen 9. februar 2019. 

 

Les gjerne mer på lmi.no og nomvec.no 

 

Kommentarer

 • Dr. Per Sille 25.10.2018 01.29.04

  Flott! Neste jobb for dere blir å sørge for at dere har stabile leveranser av medikamenter. Det har vært nok "legemiddelmangel" nå. Fikser du den, eller?

 • Bjørn Ravnestad 24.10.2018 23.07.22

  Dette er gode nyheter for alle. Det kan nevnes at "2D matrix koden" i de fleste tilfeller vil være i henhold til GS1 Datamatrix som er den rådende globale standarden for automatisk identifikasjon og datafangst. Det neste legemiddelindustrien bør fokusere på innen dette området er å implementere merking av enkeltdoser av legemiddel slik at de er med å legge til rette for lukket legemiddelsløyfe ute på sykehusene. Dette ville være i henhold til det som European Hospitals Pharmacists har tatt til orde for: http://www.eahp.eu/practice-and-policy/bar-coding-medicines-to-the-single-unit

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!