Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Inger Heimdals blogg Publisert 2018-02-26

Unge akademikere forbigås i pensjonssystemet

Ifølge Akademikerne vil fremtidens pensjonstapere være de unge med lange utdannelser som ønsker å jobbe i det offentlige, dersom Arbeids- og sosialdepartementets skisse til ny pensjonsordning blir en realitet.

Som leder av Norsk medisinstudentforening er jeg bekymret for skissen som nå forhandles. De unge med lange utdannelser risikerer å bli pensjonstapere. Mine medstudenter og jeg vil kunne få helt ned i 42 prosent av sluttlønnen vår i pensjon, mot nåværende pensjonisters 66 prosent.

Etter min mening, er noe av det fineste med Norge at kongen og jeg får lik behandling dersom vi har den samme sykdommen. En forutsetning er at vi har et sterkt og kompetent offentlig helsevesen som ikke skiller på tykkelsen på lommebøkene til pasientene.

Dersom betingelsene for fremtidens leger blir dårligere i det offentlige helsevesenet, frykter jeg at flere og flere leger vil forflytte seg til det private markedet. Det vil ramme pasientene hardest.

Mange er i dag villige til å betale for private helsetjenester, og teknologisk utvikling vil gi ubegrensede muligheter for helsetilbud i et privat marked. Med andre ord er det ikke mangel på arbeidsplasser i det private som hindrer dagens offentlige ansatte fra å si opp stillingene sine.

Det er forventet at behovet for arbeidskraft i helsevesenet vil øke. Skal vi opprettholde et sterkt offentlig helsevesen, må det offentlige helsevesenet fortsette å være en ettertraktet arbeidsplass. 

Selv ønsker jeg å jobbe der jeg kan bidra i størst mulig grad, og der det er best muligheter til faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver. Vissheten om at jeg utdannet meg til en trygg fremtid var viktig da jeg valgte utdanning. Den siste tiden har vi hørt om både sykehusleger og fastleger som protesterer mot dagens arbeidsforhold. Hvis de gode pensjonsordningene også endres, er jeg bekymret for fremtiden til vårt offentlige helsevesen.

En forflytning av helsepersonell fra offentlig til privat sektor vil resultere i et dårligere offentlig helsetilbud og lengre køer for pasientene. Vi må legge til rette for at de med lange utdannelser fortsatt ønsker å jobbe i det offentlige helsevesenet. Ingen er tjent med pensjonsordninger som gjør det offentlig helsevesenet til en mindre attraktiv arbeidsplass.

Kommentarer

Inger Heimdal

Inger Heimdal er tidligere leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Heimdal studerer medisin på NTNU, og forsker på barn med luftveisinfeksjoner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!