Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Bjarte Reves blogg Publisert 2016-05-13

Helseinnovatørene er i dag på skolebenken

Fredag 13.05 ble en historisk rapport fremlagt næringsminister Monica Mæland. Nøkkeltall for hele helsenæringens verdiskaping er nå dokumentert.

For første gang i Norge har de toneangivende aktørene innen helseindustrien gått sammen for å utarbeide en rapport hvor målet er å beskrive hele helsenæringen i tall. Det vil si hele verdikjeden, både de private og de offentlige aktørene. De viktigste resultatene er:

 • Sterk omsetningsvekst i 2015 – 11 prosent
 • Overraskende høy eksport – 20 milliarder kroner
 • Langt større FoU-innsats fra helsenæringen enn tidligere kjent – minst 2,5 milliarder kroner

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics, og hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping.

Det er fortsatt nok av utfordringer for den norske velferdsstaten. Mange vil til og med hevde at utfordringene knyttet til eldrebølge og folkesykdommer som kreft og demens gir større utfordringer enn noensinne de neste tiårene, særlig i lys av den økonomiske utviklingen. Det er nettopp her helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer i Norge vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgs-utfordringene de neste tiårene.

Last ned rapporten her!

Helseinnovatørskolen vil skape fremtidens entrepenører innen helse

Menon-rapporten viser at helsenæringen kan bli en av våre vekstmotorer i Norge. Helsenæringen er en ung næring, som trenger tilfang av nye forskningsideer som kan omskapes til ny diagnostikk og behandling for pasientene.

Universitetet i Oslo gjør noe med dette i samarbeid med næringsklyngene Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster.

Det medisinske fakultet ved UiO er først ute i Norden med å etablere en “Helseinnovatørskole.” Skolen skal være et  nasjonalt kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere. Tilbudet skal koordineres av UiO, men er et samarbeid med NTNU, Karolinska Institutet og Copenhagen Business School. Tilbudet etableres fra januar 2017.  

Målet er å lære hvordan innovasjonsprosesser i biotek- og medtek-bedrifter fungerer. Studentene skal lære gjennom reelle problemstillinger fra bedrifter og vil jobbe i grupper på fire til seks personer. De skal levere en løsning som så skal presenteres for bedriftene.

Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster skal hjelpe universitetene med å koble på aktuelle bedriftscase fra næringsklyngene.

Det er bare plass til én av fire doktorgradsstipendiater i akademia, så det er en plikt for utdanningsinstitusjonene å finne nye karriereveier for våre studenter. Hva kan være bedre enn å gi dem ny kunnskap og nye verktøy, slik at de får motivasjon til å starte egne bedrifter eller å gå inn i eksisterende virksomheter?

Sykehus kan være konservative systemer, så medisinstudentene og forskerne må lære seg hvordan de kan jobbe smartere enn dagens leger i klinikken. Mange studenter blir i dag avlært i å tenke nye arbeidsmetoder ved at de får høre avdelingsledelsen at «slik jobber vi her». Dette ønsker vi å motvirke, og det kan være lettere å påvirke de yngre enn de eldre klinikerne. Bare se på utfordringen med å få til innovative innkjøp i helseforetakene. Det er som Katrine Myhre i Oslo Medtech formulerer det, enklere å få solgt et innovativt produkt utviklet i Norge til et indisk sykehus, enn til Oslo universitetssykehus.

De nye pakkeforløpene i helsetjenesten tvinger frem nye arbeidsmetoder, og det blir særlig viktig at studentene får jobbe tverrfaglig og trene på problemløsning gjennom ny bruk av IKT.

I motsetning på kreftområdet, hvor det er et naturlig samarbeid mellom grunnforskere og næringsliv, er koblingen svakere innen nevro. Vi trenger mer samarbeid mellom grunnforskere og næringsliv for at mer av forskningen skal bli anvendbar. Man regner med at en av tre vil rammes av hjernesykdom i fremtiden, noe som påfører samfunnet store kostnader.

Menon-rapporten viser at Helsenæringen er den forskninsintensive næringen i Norge, I langt større grad enn f.eks. oljeindustrien. Det er på tide å hjelpe forskerne å omskape forskningen til ny diagnostikk og behandling til det beste for pasientene. Det er dette Helseinnovatørskolen skal bidra til. La Helseinnovatørene forlate skolebenken.

Les Dagens Medisin sin dekning av Helseinnovatørskolen her:

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/03/17/starter-helseinnovatorskole/


Initiativtakerne til rapporten «Verdiskapning i helsenæringen» som ble offentliggjort den 13.05 er: NHO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Abelia, Inven2, Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, NORIN, Nansen Neuroscience Network og LMI.

Kommentarer

Bjarte Reve

Bjarte Reve er CEO for Nansen Neuroscience Network. Formålet til Nansen er å koble verdensledende nevroforskning med næringslivet slik at ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer utvikles. Han ble i 2009 utnevnt som Young Global Leader av WEF. Twitter: @BjarteReve

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!