Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Anita Vatlands blogg Publisert 2018-01-25

Kunnskap om de usynlige

«Noen» er med på å få ting til å skje i din hverdag eller involvert i det som besluttes om du jobber i helsevesenet eller helseforvaltningen.

Når Klara på 82 år dukker opp til spesialisttimen kl 14. så har en datter eller svigersønn tatt fri fra arbeid for å følge henne. Når den unge gutten skrives ut fredag kveld er det en nervøs søster og mor og far som venter på hva som skjer videre. Det er en søster som ringer og lurer på om hun skal ta med noen klær når hun er innom leiligheten og mater hunden og tar inn posten. Det er han som etterlyser drosjen som skulle hentet slagrammet kone til fysikalsk behandling mens han selv er på jobb. Hun som ringer til deg som saksbehandler og lurer på hvordan det går med søknaden om sykehjemsplass etter å ha vært pleier for sin mann i 4 år. Han som opplyser at pasienten er allergisk for antibiotika mens dere diskuterer behandlingen ved sengen.

Dette er gjerninger gjort av "Noen" som bryr seg og bryr seg om, pårørende og familie, venner og kjente. Fordi den som er til behandling eller får hjelp i det kommunale får også minst like mye hjelp fra nettverket rundt.

Summen av alle små og store gjerninger som rundt 800 000 i en pårørendesituasjon gjør for noen som trenger det, blir formidabel når man legger det sammen. Det er beregnet til 110 000 årsverk, noe som er nær halvparten av all hjelp som kommunene selv yter med egne ansatte. I lønnsmessig verdi er dette minst rundt 40 milliarder kroner i usynlig omsorg! 

Men som med alt annet som gjøres av «noen», så merkes det best om det IKKE blir gjort eller om det skulle bli borte. Det har derfor vært et uttalt mål fra Pårørendealliansen siden 2016 at det er behov for en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg  så vi er best mulig rustet i fremtiden.

Den nye trepartsregjeringen erklærer i sin Regjeringsplattform følgende om pårørendes rolle:

  «Pårørende er en ressurs og støtten til og samarbeidet med pårørende skal styrkes. Det er viktig å være oppmerksom på at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstakere for behandlingsforløpet. Regjeringen mener det er viktig å basere behandlingen på et bredest mulig kunnskapstilfang.

Regjeringen vil:

 • Anerkjenne pårørende som en viktig ressurs i helse og omsorgstjenesten
 • Legge frem en egen pårørendestrategi
 • Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner
 • Bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden
 • Tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker og pårørendemedvirkning «

Det er mange tegn på at dette er nødvendig. Vi gjennomførte en Pårørendeundersøkelse 2016 som viste bekymringsfulle tegn for noen av de som yter denne omsorgen: dårlig egenhelse, innvirkning på eget arbeidsliv og på sykefravær, bekymringer for familiesituasjon og økonomi og om den de er pårørende til får nødvendig, forsvarlig og verdig helsehjelp. Dette må vi ta på alvor, for det vi minst av alt trenger er å slite ut denne ressursen. «2 for 1» er en dårlig løsning når det er 1 som er til behandling eller får hjelp av det offentlige og er dårlig for samfunnsøkonomien.

Mye gledelig har skjedd og skjer. I 2017 kom Veileder for Pårørende i helse og omsorgstjenesten https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder#h%C3%B8ringsbrev

(du kjenner vel den?) som tydeliggjør ansvar for pårørende i spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene. Vi har fått flere lovendringer som tydeliggjør kommunenes ansvar for bedre støtte til pårørende og en bedret pleiepengeordning for større gruppe av foreldre til alvorlig syke barn.

Men som med alt annet: Skal man få til endringer må utfordringer sees i en helhet, ikke med litt flikking her og der. Derfor trengs en helhetlig Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg, som ser på hvordan kombinere omsorg med arbeid og studier, forholdet til ulike hjelpetjenester og instanser, å være pårørende i ulike livsfaser med mer. Norge trenger denne usynlige omsorgen på nesten 50 %, men pårørende må sikres en bærekraftig utvikling, for å snakke i ressursmessige termer. Pårørende kan ikke bli kommunenes bemanningsbyrå når kostnader skal spares!

Som bakgrunn trenger vi kunnskap. Siden dette er kunnskap om «noen, alle, ingen og enhver» tar vi ansvar og spør vi igjen i Norges største masseundersøkelse for pårørende som pågår nå.

Vi ser frem til å legge frem svarene som en del av vårt bidrag til Nasjonal strategi etter at undersøkelsen er avsluttet!

PS : Også helsepersonell blir eller er pårørende. Du kan svare på undersøkelsen her til o1.03: https://no.surveymonkey.com/r/7QLCQFZ

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Anita Vatland

Anita Vatland er styreleder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!