Mina Gerhardsens blogg

Verdens fedmedag  - Det trengs en plan, Kjerkol

Mina Gerhardsen

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Organisasjonen jobber for å bekjempe demens og hjerte-og karsykdom gjennom arbeid for aktivitet, påvirkning og innsamling til forskning. Gerhardsen er utdannet samfunnsgeograf og pedagog og har bakgrunn fra media, politikk og frivillig sektor. 

Norge er en del av en global trend med økende overvekt og fedme. Det øker risiko for dårlig helse og alvorlig sykdom.  Stilt overfor et så omfattende og alvorlig problem, kan svaret ikke overlates til kommersielle tilfeldigheter. Her må myndigheten ta ansvar for å fremme sunne valg. 

Av Samira Lekhal, overlege Senter for sykelig overvekt HSØ og grunnlegger av GreeNudge og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Når Norge skal rapportere på hvordan vi ligger an for å nå bærekraftsmålene for helse innen 2030, er det et mål som lyser rødt: Å stoppe økningen i andel med overvekt og fedme, og sykdommer som er knyttet til dette. Her har det har vært en negativ utvikling i vekten vår siden 1980-tallet. Omtrent 20 prosent av alle barn og unge har overvekt eller fedme og for voksne er tallet hele 70 prosent. Korona har medført at mange i enda større grad har usunne levevaner og økt vekt. Vi som samfunn gjør altså ikke jobben vår!

Den 4. mars markeres Verdens fedmedag. Målet for dagen er å få oppmerksomhet om dette helseproblemet og få på plass politikk som kan gjøre noe med utfordringen. Denne saken handler ikke om skjønnhetsidealer, men om helse og muligheten til å leve friske og gode liv.

Det globale sykdomsbyrdeprosjektet har gjennom flere tiår vist at usunne kostholdsvaner og fedme er den viktigste årsaken til sykdom, redusert livskvalitet og tidlig død. Det har en økonomisk prislapp, men først og fremst en stor menneskelig kostnad. Vi må ha en helseminister som tar dette på alvor.  

Stiller svakt

Den forrige regjeringen etterlot en dårlig arv til den nye helseministeren. I løpet av siste periode klarte de å fjerne både sukkeravgiften og avgifter på brus med sukker. Resultatet er at godteri og brus har blitt billigere. Dette burde en ny regjering ha løst i første sving, siden avgifter er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å påvirke atferd.

Forskning viser at økte avgifter gir lavere forbruk av sukkerholdige varer, og samtidig økt salg andre varer uten sukker, når dette er priset lavere. Vi håper regjeringen de sørger for dette i den neste svingen, når de om kort tid samles til budsjettkonferanse. Vi trenger helseavgifter, subsidier og støtteordninger som bidrar til at flere følger kostrådene og ikke saboterer bærekraftsmålene.

Det er lite å vise til av tiltak på dette området. Det finnes en frivillig avtale med matbransjen om å begrense fett, sukker og salt i maten vår og øke inntak av fisk, frukt og grønt, i tråd med kostrådene. Der kan de bidra om de vil, eller la være. Matbransjens faglige utvalg, MFU, er en frivillig bransjesammenslutning som arbeider for at barn og unge skal skjermes mot uheldig markedspåvirkning. De bestemmer retningslinjene selv og vurderer selv om de brytes. Det finnes ingen sanksjoner ved brudd.

For å snu en negativ trend med økende overvekt og fedme, er lite håp om at en bransje laget for å tjene penger alene skal løse på kvoten for samfunnsansvar eller idealisme.

Helseministeren og kollegaene må ta et mye større ansvar her. Vi trenger en tydelig helseminister som stiller krav om evaluering og synlige effekter av tiltak. Og ikke minst trenger vi politiske tiltak vi vet virker og derfor en smart strategi for helseavgifter.

Ny folkehelsemelding

Fram mot høsten skal det lages et nytt statsbudsjett. Helsedepartementet er også i gang med en ny folkehelsemelding. Her forventer vi at helseminister Ingvild Kjerkol leverer mer enn gode intensjoner om bransjesamarbeid. Skal vi snu en negativ helsetrend, nytter det ikke med gode oppfordringer, vi må gjøre det lettere for folk å velge sunt.  

Hurdalsplattformen lover gratis og sunn skolemat og daglig fysisk aktivitet for skolebarna. Dette må på plass og vil være et ekstremt viktig tiltak for å sikre mindre sosial ulikhet i helse. Forskning at fysisk aktivitet gjennom dagen ikke bare sikrer økt helse over tid, men også bidrar til økt læring her og nå. Skolemat vil sikre at alle barn hver dag får et sunt måltid gjennom skoledagen. Her kreves det politiske vedtak som sikrer at både kunnskap hos ansatte og økonomiske betingelser er på plass.

Sunn mat må være noe alle har råd til. Reglene for markedsføring må styres av andre enn de som vil selge oss mer brus og sjokolade, slik at vi kan få godteriet vekk fra kasseområdet, bli kvitt tilbud med tre-for-to av usunne varer og stramme inn på markedsføringen mot barn og unge.

Her er mye ugjort. Vi håper helseministeren bruker Verdens fedmedag til å begynne arbeidet med å lage en plan for hvordan Norge kan nå målet om å redusere forekomsten av fedme og fedmerelatert sykdom. Dette er arbeidet er så vidt påbegynt. Vi samler oss og nå og roper høyt for å få helseministeren til å lytte. Vi er langt på overtid og våre politikere må ha en plan for hvordan vi skal sikre bedre helse for alle.

Powered by Labrador CMS