Fred Hatlebrekkes blogg

Statsbudsjettet 2017 - Pasientens helsetjeneste, du liksom!

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

En voldsom gjennomføringsiver feier gjennom regjeringskontorene. Og vi blir stadig vitne til at handlekraft går på bekostning av tidkrevende, men høyst nødvendige konsekvensanalyser.

Det som plager meg aller mest om dagen er regjeringens forslag om å redusere kommunenes rammebudsjetter med 175 mill. kroner. Dette som en følge av at de antar at avviklingen av diagnoselisten for fysioterapi vil gi kommunene høyere inntekter fra egenbetaling av brukerne. Venstre og KrF har gjennom budsjettavtalen gitt sin tilslutning til dette, på tross av at de i sine alternative budsjetter ga uttrykk for noe annet.

Et kutt på 175 mill. kroner spredd over 428 kommuner kan da ikke bety all verden, ser jeg for meg at de tenker der de sitter bak skrivebordene sine i regjeringskvartalet. Men det skal jeg si at det gjør!

I Norsk Fysioterapeutforbund har vi de siste dagene og ukene fått svært mange henvendelser fra kommunefysioterapeuter som allerede har begynt å kjenne på presset fra dette kuttet. Eksempelvis reduseres rammeoverføringen til fysioterapi i Ørsta kommune med 384 000 kr i 2017. De frykter omlegging av tjenesten eller at det blir kutt i driftstilskudd eller stillinger. På Hamar har det kommet muntlige signaler fra ledelsen med beskjed om at det må tas inn 1,3 millioner kr i egenandeler for å opprettholde tjenestene. Bergen kommune må ta inn 8,75 mill. i egenandeler for å kompensere for det som trekkes ut fra rammen. De tviler sterkt på at dette lar seg kompensere. I Kongsvinger kommune har fysioterapeutene fått beskjed om at forslaget innebærer en reduksjon på 675 000 kroner til fastlønnstjenesten i 2017. Fysioterapeutene mener det er urealistisk å tro at man vil klare få inn det i egenandeler. I Tolga kommune er det kommet et varsel om reduksjon fra 2 til 1,5 årsverk i fysioterapitjenesten. Det er kun to fysioterapeutårsverk i kommunen. I Sagene bydel i Oslo holdes et 50% driftsstilskudd vakant. I Bamble kommune blir fysioterapitjenesten trukket 456 000 kr i rammetilskudd. I tillegg er det enkelte steder varslet om at fysioterapeutenes allerede små kursbudsjett må barberes helt ned. Dette er bare et lite utdrag fra noen av de tilbakemeldingene som vi har fått. Med så mange henvendelser som vi har fått fra kommune-Norge – det vil si fra virkeligheten – er vi ikke tvil om at denne overilte beslutningen svært raskt vil føre til kutt i pasientenes fysioterapitilbud. Et tilbud som fra før har vært temmelig sprengt.

Hvordan kan en ansvarlig regjering gjennomføre slike tiltak uten i det hele tatt å vurdere hvordan dette skal gjennomføres og hva dette faktisk vil kunne bety for pasientene? Og for fysioterapeutene? Og for kommunene?

Det blir ikke pasientens helsetjeneste av dette, statsråd Høie.

Powered by Labrador CMS