Steinar Thoresens blogg

ShareLab - viktig for å lykkes med å bygge sterk, norsk helseindustri

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Steinar Thoresen

Steinar Thoresen jobber som ekstern konsulent for Merck Oncology og er medisinsk direktør i NordicRWE. Thoresen er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi og har tatt en doktorgrad innen brystkreft. Han var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor ll ved UiB 1999-2013 og medisinsk direktør i Abbvie frem til våren 2019.

Denne bloggen er skrevet sammen med Esben A. Nilssen,
Managing Partner i ShareLab

Norge investerer mer enn 10 prosent av BNP på helse. Samtidig henter vi ikke ut det verdiskapingspotensialet som ligger i helseindustrien. Det er et paradoks når vi vet at staten investerer 7 milliarder kroner årlig i helserelatert forskning og utvikling. Utfordringen er at vi ikke er gode nok på kommersialisering av denne forskningen. Vi tiltrekker oss heller ikke tilstrekkelig med private investeringer eller investeringer fra internasjonale selskaper.

Faktisk investerer de internasjonale legemiddelselskapene om lag 340 milliarder kroner i forskning og utvikling i Europa. En nylig publisert rapport fra Menon Economics peker på at tilsvarende beløp i Norge bare er på rundt 2.6 milliarder kroner. Tenk hva vi kan få til dersom vi klarer å tiltrekke oss en større andel av disse midlene i årene som kommer.

Derfor er det veldig positivt at regjeringen har satt i gang et arbeid med en egen helseindustrimelding. Det viktigste denne meldingen kan bidra til er at vi får en strategi som ser hele verdikjeden i sammenheng og sikrer at vi har felles ambisjoner mellom myndighetene og industrien. På den måten kan vi de neste årene sikre mange nye høykompetanse arbeidsplasser i helseindustrien.

Men, utvikling av en helseindustri Norge lykkes ikke uten at myndighetene er en aktiv bidragsyter, fordi myndighetene sitter på alle sider av bordet innen helseindustrien. De er regulator, eier av sykehusene, eier av universitetene, de er den største investoren i forskning og utvikling, de eier virkemiddelapparatet, de eier helseregistrene og biobankene og de er i praksis den eneste kunden.

Helseindustrien vil ikke være sterkere enn det svakeste leddet. Skal vi lykkes med å bygge en sterk helsenæring er vi avhengig av god informasjonsutveksling og tett samarbeid. Norge er ikke et stort land, og alle gode krefter som finnes trenger å spille sammen.

Et veldig positivt eksempel de siste årene er at man har fått etablert ShareLab. ShareLab holder til i Oslo Science Park og er en biotech inkubator. De tilbyr kontorplass, en fullt utstyrt lab, et nettverk og mentoring. Alt på ett sted og tilgjengelig for alle. Det virker nesten for enkelt, men er likevel så viktig. En forutsetning for å kunne ta et prosjekt ut av forskningslaben og bli biotechgründer er faktisk en lab. Å ha et nettverk og kunne dele erfaringer med andre i samme situasjon kan være den avgjørende faktoren for å lykkes med å ta produktet til neste nivå. I en startup-fase er tilgjengelighet til lab og utstyr ikke en selvfølge, og dette er det ShareLab bidrar med.

AbbVie, har som et globalt bioteknologisk legemiddelfirma valgt å støtte ShareLab, fordi vi mener at de bidrar med noe helt essensielt til det norske fagmiljøet. ShareLab er en viktig del av kommersialiseringsprosessen. Norge trenger denne type miljø og tilbud for å ta ideene fra forskningslaben og ut i verden, og de trenger tilstedeværelse av store internasjonale selskaper og deres kompetanse for å brinde nye medisiner helt ut til pasientene. En sterk verdikjede og et robust fagmiljø er noe vi alle vinner på, helt fra akademia til de store legemiddelselskapene.

Vårt håp er at flere vil bidra til nettopp denne typen prosjekter og at vi fremover ikke bare lykkes med å tiltrekke oss en større andel av de enorme summene som investeres globalt for å løse noen av de største helseutfordringene vi står ovenfor, men at vi også klarer å tiltrekke oss kompetanse og kunnskap som kan bidra til at vi når målet om en sterk norsk helseindustri og flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

En ting er sikkert, det skjer mye spennende innen norsk helseindustri om dagen. Hvis regjeringen nå følger opp og sikrer et godt rammeverk og en helhetlig strategi er vi sikre på at vi skal lykkes i årene som kommer!

Powered by Labrador CMS