Tove Holst Skyers blogg

Sammensettingen av helsepersonellkommisjonen mangler bredde

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tove Holst Skyer

Tove Holst Skyer er leder i Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene). Hun har lang og allsidig erfaring som ergoterapeut i kommunehelsetjenesten.

Sammensettingen av helsepersonellkommisjonen er nå offentliggjort. 16 svært kompetente personer har fått i oppdrag å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Jeg er bekymret over en manglende bredde i sammensettingen.

Kommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak som skal møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på både kort og lang sikt. Det er ingen tvil om at de oppnevnte medlemmene har relevant erfaring og kompetanse. Likevel lyser det en varsellampe.

Kommisjonen må ha et sterkt fokus på at fremtidens helse- og omsorgstjenester skal være bærekraftige, og da er spørsmålet: Hvem av kommisjonsmedlemmene er plukket ut på bakgrunn av sitt fokus på rehabilitering? Hvem har vektig erfaring og kompetanse fra fagområdene og tjenestene som utløser innbyggernes ressurser slik at de i størst mulig grad klarer seg selv?

Det er ingen tvil om at habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er et neglisjert fagområde. Derfor har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol lovet en styrking av rehabiliteringsarbeidet og sagt at rehabilitering må løftes høyere på prioriteringslista. Hun har også vært tydelig på at hun er opptatt av at vi må mestre den helsen vi har, og at regjeringen vil legge til rette for dette. Derfor er det svært skuffende at sammensettingen av helsepersonellkommisjonen ikke gjenspeiler dette.

Finnes det vektig kompetanse på habilitering og rehabilitering i den oppnevnte helsepersonellkommisjonen eller har helse- og omsorgsministeren forsømt seg? Det er i så fall ikke for sent å snu.

Dette er en lakmustest på om Kjerkol virkelig mener at rehabilitering må løftes høyere på prioriteringslista. I så fall må hun sikre at fagområdet tas på alvor i helsepersonellkommisjonens arbeid. Ved første øyekast ser det ut som at kommisjonen må suppleres med fagpersoner som har kjernekompetanse innen rehabilitering. Det er umulig å se for seg fremtidens helsetjenester uten sterke habiliterings- og rehabiliteringstjenester, for innsatsen fremmer arbeidsdeltakelse og demper behovet for annen behandling og omsorg.

Kommisjonens sammensetting påvirker retningen i arbeidet. Bred tverrfaglighet er en nøkkelfaktor i helsetjenestene fordi hver profesjon har kjernekompetanse som utfyller de andre. Den samme bredden må være til stede i helsepersonellkommisjonen. Nå må det sikres at arbeidet ikke kommer skjevt ut fra start.

Powered by Labrador CMS