Eddy Kjærs blogg

Nå må Kjerkol lytte til pasientene

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Eddy Kjær

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet og er medlem av Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemden. Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon som jobber for økt faktabasert kunnskap om stoffskiftesykdommer i samfunnet.

Over 200.000 nordmenn med stoffskiftesykdom har i realiteten én medisin på blå resept, og det er Levaxin. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må ta initiativ til en lovendring for å få fjernet gebyrsanksjonen mot legene for å skrive ut legemidler på blå resept på feil grunnlag.

Stoffskiftesykdom er en av mange kroniske sykdommer der pasientene er helt avhengige av medisiner på blå resept for å kunne fungere godt i hverdagen, men personer med en stoffskiftesykdom er likevel i en særstilling. Majoriteten har lavt stoffskifte, omtrent 220.000 nordmenn, og standardmedisinen er Levaxin, som er på blå resept. For de aller fleste er Levaxin det eneste reelle alternativet. 

At legene nå kan få straffegebyr på opp til 200.000 kroner for å skrive ut medisiner på blå resept på feil grunnlag, vil igjen ramme stoffskiftepasientene som ofte har diffuse symptomer, og som står i en situasjon hvor fastlegene vil måtte prøve seg frem med medisinering. Kjerkol viser ingen vilje til å endre loven, og vi frykter da at flere av våre medlemmer med lavt stoffskifte får Levaxin på hvit resept for å unngå gråsoner, og dermed må betale alt selv og i etterkant søke Helfo om refusjon.

En slik situasjon fører til:

  1. Sosial ulikhet mellom dem som har økonomi til å betale for medisinene selv, og de som ikke har det. Dette er utgifter som tidligere har vært dekket av folketrygden.
  2. En byråkratisering med en uendelig lang ventetid.

Det bør også understrekes at stoffskiftesykdom er en autoimmun sykdom. Dette betyr at mange av våre medlemmer har flere sykdommer, og trenger flere medisiner som er rammet av samme forslag fra helse- og omsorgsdepartementet.

Det er viktig å være tydelig på at dagens nye løsning er enstemmig vedtatt i Stortinget, men at flere partier ser at lovforslaget ikke svarer på intensjonen. Flere partier vurderer derfor en lovendring, slik at situasjonen igjen normaliseres. Stoffskifteforbundet mener at problemet ble skapt politisk og derfor ligger også løsningen i politikken. Kjerkol er den fremste representanten på Stortinget for å kunne initiere en lovendring. Hvis endringen ikke kommer fra statsrådens parti, er vi positive til at opposisjonen fremmer en løsning i Stortinget.

Stoffskifteforbundet mener det er uakseptabelt at legene skal risikere å få personlige bøter, og har derfor sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Kreftforeningen, Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Diabetesforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sendt et tydelig brev til Kjerkol der vi krever at statsråden initierer en lovendring. Svarbrevet vi fikk, viser ingen tegn til endring i likhet med en rekke saker i pressen, hvor også Stoffskifteforbundet og flere av de andre organisasjonene har uttalt seg.

Kjerkol står fast på at hun bare vil endre forskriften. Det er på ingen måte godt nok. Alle pasienter er avhengige av at legene våre har myndighetens tillit til å utøve sin profesjon. Refusjonsordningen fra Helfo er basert på tillit; at legene er fagpersonene som er best skikket til å vurdere hvilke pasienter som skal få medisiner på blå resept og på hvit resept. En lege-pasient-relasjon er også basert på tillit. En god dialog mellom pasient og lege er avgjørende for at legen skal kunne gjøre en helhetlig vurdering av pasienten, og for at pasienten ikke gjentatte ganger må oppsøke legen sin for å bli trodd.

220.000 nordmenn med lavt stoffskifte risikerer nå å måtte overbevise fastlegen sin om at de har krav på den ene medisinen som er tilgjengelig på blå resept. Stoffskifteforbundet står fjellstøtt på pasientenes og legenes side i denne saken. Nå må helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ta pasientene og legene på alvor. Hun må snu og ta initiativ til en lovendring før det går utover pasientene.

Powered by Labrador CMS