Per T. Lunds blogg

Hvem skal sette alle stikkene?

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Vaksiner er i vinden som aldri før. Alle snakker og skriver om dem.

Et kjapt søk i mediedatabasen Retriever viser at vaksine er omtalt ca 40 000 ganger i norske medier hittil i år. Tilsvarende tall i 2019 var 3 000. I fjor var det helt «bananas», med omtrent 200 000 omtaler av vaksine.

Nå vil jeg også skrive om vaksiner.

Stortinget har i mange år ventet på at regjeringen skal lage et voksenvaksinasjonsprogram. Vi er veldig mange som har ventet sammen med dem.

Nå bør helseministeren ha momentum, motivasjon og mulighet til å levere. Trolig kommer regjeringen tilbake til saken når Folkehelsemeldingen leveres til Stortinget til våren. Jeg, og mange med meg, forventer at det blir foreslått å etablere et program som gjør at voksne får tatt de oppfriskingsdosene de bør ta. Stortinget vil ikke være vanskelig å be. Hvis det skulle bli full oppslutning om voksenvaksinasjonsprogrammet i befolkningen, skal omtrent 400 000 innbyggere ha oppfriskingsdosene sine årlig.

Så er det influensavaksinen, som minst 1,6 millioner nordmenn burde ta. Det finnes allerede et influensavaksinasjonsprogram, men det er fortsatt et godt stykke igjen til målet om at minst 75 prosent av personene i risikogruppene tar vaksinen. Vi opplever at tilbudet varierer fra kommune til kommune når det er et kommunalt ansvar å tilby vaksinering.

Dessuten er det anbefalt at alle over 65 år og mange andre i risikogrupper, bør beskytte seg med pneumokokkvaksine. Nylig endret FHI sin anbefaling fra ti til fem års intervall mellom vaksinene. Og dermed skal det settes minst 200 000 vaksiner til i året.

Da er vi oppe i 2,2 millioner vaksineringer. Og så er det en god del som bør ta TBE-vaksinen. I tillegg er det alle som skal ut på eksotiske reiser.

Jeg har mistet tellingen, men det er et enormt antall vaksiner som skal settes i veldig mange armer. Det skjer i en tid med stor mangel på fastleger og mange andre helsepersonellgrupper.

Et par tre millioner vaksineringer, mange av dem i løpet av en kort høst, vil bli en ekstra utfordring for en helsetjeneste som allerede jobber under høytrykk. 2-3 millioner resepter, og tilsvarende administrering og vaksinering.

Det er særlig to grunner til at apotekene må tas i bruk til mer vaksinering, uavhengig av hvilke vaksiner vi snakker om: Apotekene kan avlaste og ta unna noe av trykket, og apotekene har en suverent god tilgjengelighet. Tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene for å få folk til å vaksinere seg. Når farmasøytene også får rett til å rekvirere de aktuelle vaksinene, er det på et blunk 1 000 nye vaksinesentere i Norge.

Rundt om i Europa har vaksineballen for alvor begynt å rulle i apotekene. Når voksenvaksinasjonsprogrammet blir presentert til våren, må den ballen rulles ordentlig i gang i apotekene her i landet også. Noe annet vil faktisk overraske meg.

Powered by Labrador CMS