BLØDNINGSRISIKO: – Det går an å si at vi har studert medaljens bakside. Denne studien sier ingenting om de positive effektene av PCI og blodfortynnende, men har studert sikkerhetssiden, sier Per-Jostein Samuelsen, førsteforfatter av studien. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

BLØDNINGSRISIKO: – Det går an å si at vi har studert medaljens bakside. Denne studien sier ingenting om de positive effektene av PCI og blodfortynnende, men har studert sikkerhetssiden, sier Per-Jostein Samuelsen, førsteforfatter av studien. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Studie: Høyere blødningsrisiko enn tidligere antatt

En ny, norsk studie viser at blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer og bruk av blodfortynnende medisiner er høyere enn tidligere antatt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FUNN: – Vi fant at de pasientgruppene som har høyest risiko for alvorlig blødning er pasienter med lav kroppsvekt- under 60 kilo, kronisk nyresvikt og diabetes, i tillegg til de eldste pasientene over 80 år, sier Per-Jostein Samuelsen, postdoktor ved RELIS Nord-Norge.
FUNN: – Vi fant at de pasientgruppene som har høyest risiko for alvorlig blødning er pasienter med lav kroppsvekt- under 60 kilo, kronisk nyresvikt og diabetes, i tillegg til de eldste pasientene over 80 år, sier Per-Jostein Samuelsen, postdoktor ved RELIS Nord-Norge.

Studien fant at pasientgrupper med lav kroppsvekt, nyresvikt, diabetes og høy alder hadde høyest blødningsrisiko.

– Hva har dere studert nærmere?

– Vi har sett på blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer (PCI) og innsettelse av stent. Etter innsettelse av stent, som er prosedyre etter blant annet hjerteinfarkt, så må pasienter gå på to typer blodfortynnende medisiner i en periode for å forhindre at stenten tetter seg og nytt hjerteinfarkt, sier Per-Jostein Samuelsen, førsteforfatter av studien.

– Studert medaljens bakside

– Disse medisinene har effekt, men gir en høyere risiko for blødninger.

Samuelsen er famasøyt, PhD, og postdoktor ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Så det går an å si at vi har studert medaljens bakside. Denne studien sier ingenting om de positive effektene av PCI og blodfortynnende, men har studert sikkerhetssiden.

– Hva fant dere?

– Vi fant at i løpet av de årene studien varte, så fikk fem prosent av pasientene alvorlig blødning. Litt over to prosent fikk blødning det første året.

– Vi fant at de pasientgruppene som har høyest risiko for alvorlig blødning er pasienter med lav kroppsvekt- under 60 kilo, kronisk nyresvikt og diabetes, i tillegg til de eldste pasientene over 80 år, sier Samuelsen.

Studien kan du lese her.

– Hvorfor er dette viktig?

– Behandlingen er en balansegang mellom nye hjerte-kar hendelser og blødning. Leger trenger god og oppdatert informasjon om dette.

– Det finnes internasjonale risikokalkulatorer for hjerteinfarkt og blødning. Det er viktig at den scoren og de kliniske vurderingene baserer seg på riktig informasjon.

– Kan reflektere faktiske pasientforhold bedre

– Informasjon får vi fra randomiserte, kliniske studier eller observasjonsstudier. Innenfor disse kliniske studiene er det to typer: forklarende og pragmatiske studier. Forklarende studier, som er de tradisjonelle kliniske studiene, kan være svært selekterte, ved at de ekskluderer de aller sykeste pasientgruppene og de som har høyest risiko for blødning.

– Mens pragmatiske studier, som NORSTENT-studien som denne studien tar utgangspunkt i, inkluderer i større grad høyrisikopasienter. Disse tallene kan derfor reflektere faktiske pasientforhold bedre.

Samuelsen forteller at det i flere studier er kommet frem at kvinner har høyere risiko for blødninger.

– Vår studie kan antyde det samme.

Diabetes-sammenheng

– Kan du fortelle mer om sammenhengen mellom diabetes og alvorlig blødning?

– Diabetes er en kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom og hjerteinfarkt. Men sammenhengen mellom diabetes og blødning er mindre beskrevet. Jeg skal være litt tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner. Men diabetes-pasienter er mer syke på andre områder som kan spille inn.

– Funnet vårt var høyere forekomst av blødning blant diabetikere, uavhengig av om det er en direkte årsakssammenheng eller ikke.

– Ble det skilt mellom diabetes type en og type to?

– Nei diabetes ble behandlet som en kategori. De som hadde mottatt legemiddelbehandling for diabetes ble inkludert i kategorien.

Powered by Labrador CMS