BEVEGELSE: Onsdag denne uken rådet foreningen medlemmene til å begrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken. Ingvild Kjerkol og Anne Karin Rime under Helsedagen 2021. 

Foto: Vidar Sandnes

Legeforeningen avblåser blåreseptaksjonen

Legeforeningen har fått gehør for sine bekymringer omkring gebyrordningen av medisiner på blå resept. Nå skal forskriften endres slik at leger kan unngå bøter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime Legeforeningen.

Foreningen har reagert kraftig på at leger kan bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Onsdag denne uken rådet foreningen medlemmene til å begrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken.

– Helseministeren har svart oss. Blant annet på bakgrunn av direkte dialog med statsråden og omfattende kontakt med alle partier på Stortinget er vi nå trygge på at gebyrordningen vil bli tatt opp til ny vurdering. Vi har bred politisk støtte for vårt syn, sier Rime.

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr til helsepersonell dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept i strid med reglene. Gebyret kunne bli på opptil 212.789 kroner. Blå resept innebærer at staten betaler medisinene til pasienter med kroniske sykdommer.

Ville blitt verre på sikt
– For oss er det en prinsipiell sak. Hvis Legeforeningen ikke hadde tatt denne kampen nå, ville det på sikt blitt verre for både legene og pasientene, mener Rime og legger til:

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt, påpeker Rime, og viser til prosessen departementet nå igangsetter for å revidere regelverket.

Det var et enstemmig storting som i 2019 godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

Den forrige regjeringen godkjente dagens forskrift, men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne opplyse i et brev til Legeforeningen onsdag at hun ønsket å endre forskriften.

– Jeg vil sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, opplyste hun.

Krever lovendring
Stortingsrepresentant André Skjelstad i Venstre mener derimot at en endring av forskriften og retningslinjene ikke er nok, og at det må lovendring til.

– Jeg tror et enstemmig Storting sov i timen da dette ble vedtatt, og ikke var klar over hva det de vedtok egentlig ville innebære. Konsekvensen av regelverket som ble innført er at det nå blir opp til sårbare pasienter selv å søke om refusjon for medisinene sine. Den byrden synes jeg ikke vi politikere trenger å legge på dem som har det vondt, sier han til NTB.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS