Rapporten om bivirkningsmeldinger fra 2021 skulle normalt blitt publisert denne våren, men heller ikke den er i rute, opplyser Legemiddelverket.

Foto: Getty Images

Legemiddelverket har ikke publisert årsrapport om bivirkninger for 2019 og 2020

Også rapporten med nøkkeltall og viktige bivirkningshendelser for 2021 er forsinket, opplyser Legemiddelverket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Gjennom mange år har Statens legemiddelverk hver vår publisert en rapport som tar for seg bivirkningsmeldingene som er mottatt det foregående året.

Rapporten gir en overordnet oversikt over hvor mange bivirkningsmeldinger Legemiddelverket mottar, hvem som melder, hvilke bivirkninger som meldes og for hvilke legemidler.

Rapporten omtaler også antall meldinger om dødsfall knyttet til legemiddelbruk, og hvilke legemiddelgrupper og legemidler disse dødsfallene var knyttet til.

Rapporten om bivirkningsmeldinger fra 2018 ble publisert i mai 2019. Så stoppet det opp.

Teknisk feil og pandemi
Legemiddelverket forklarer det store etterslepet med en teknisk feil og senere nedprioritering som følge av koronapandemien.

– Vi følger selvfølgelig fortsatt med på sikkerheten for legemidler og vaksiner, men årsrapporten har ingen direkte rolle i dette arbeidet og har derfor blitt nedprioritert, sier kommunikasjonsrådgiver Sunniva Agnete Trøen i Legemiddelverket i en epost til Dagens Medisin.

Legemiddelverket har planer om å publisere årsrapporter for 2019 og 2020, men på grunn av høy arbeidsbelastning er det foreløpig ikke mulig å si når de vil bli publisert.

– I 2019 var det en teknisk feil som gjorde at vi ikke fikk publisert rapporten, mens det i 2020 var pandemien som førte til forsinkelser, forklarer Trøen.

Uvisst når 2021-rapporten kommer
Rapporten om fjorårets bivirkningsmeldinger skulle normalt blitt publisert denne våren, men heller ikke den er i rute.  

– Det er fremdeles usikkert når årsrapporten for 2021 kan publiseres, da vi fremdeles har en del ubehandlede meldinger om mistenkte bivirkninger av koronavaksiner. Disse meldingene må saksbehandles før det er mulig å lage en årsrapport, sier hun.

Powered by Labrador CMS