SELVSAGT: Vi mener at laboratoriene og bioingeniørene har en selvsagt plass i arbeidet med å kutte helseforetakenes ventelister, skriver innleggsforfatterne. Foto: arkivfoto

Hvor er bioingeniørene i Vestres ventetidsløfte?

Vi forventer at helseministeren ser fordelene ved å ha med seg de faglige bidragene fra bioingeniørene i arbeidet med ventetidsløftet.

Publisert Sist oppdatert
Kaja Marienborg

To av tre medisinske avgjørelser tas på bakgrunn av et laboratoriesvar. Derfor er det åpenbart at laboratoriene spiller en sentral rolle i pasientforløpet. Verken flere fagarbeidere eller innkjøp av tjenester fra private aktører vil effektivisere behandlingsforløpet, dersom prøvesvarene er forsinket grunnet mangel på bioingeniører i laboratoriene.

Det er derfor bekymringsfullt at helseminister Vestre ikke har inkludert de som best kan identifisere og konkretisere hvor flaskehalsene i diagnostikken er, i sitt ventetidsløfte. Det er bioingeniørene på de medisinske laboratoriene som analyserer dine blod-, vevs-, avførings- og neseprøver. Det er bioingeniørene som kan påvise eller avkrefte alvorlige kreftdiagnoser, livsstilssykdommer, infeksjoner eller genetisk arvelige sykdommer.

NITO bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) er en samarbeidspartner i Legeforeningens «Kloke valg»-kampanje, hvor vi blant annet jobber sammen om å redusere unødvendig bruk av laboratorietjenesten, helt i tråd med forhenværende helseministers krav i sykehustalen i 2023.

Heidi Andersen

Kan bli en flaskehals

NITO BFI har tidligere uttrykt bekymring for at laboratoriene ikke vil kunne møte framtidens behov. Etter Helsepersonellkommisjonens rapport i 2023 varslet NITO om at laboratoriene ville bli en flaskehals som kommer til å skape unødig ventetid for pasienter og ansatte dersom dagens underbemanning og kompetanseflukt fortsetter.

Verdens Gang meldte i mai 2024 at kvinner må vente opptil 10 uker på svar om livmorhalskreft, mot tidligere én uke. NITO BFI advarer om at i en medlemsundersøkelse sier 7 av 10 bioingeniører at de vurderer å slutte i helsevesenet. Dette gir virkelig grunn til bekymring.

NITO bioingeniørfaglig institutt ser positivt på nyheten om helseministerens ventetidsløfte, hvor samtlige helseregioner og sentrale fagorganisasjoner er invitert med inn for å redusere pasientenes ventetid. Samtidig stiller vi oss undrende til at bioingeniører, som utfører diagnostikken, ikke er inkludert. Vi mener at laboratoriene og bioingeniørene har en selvsagt plass i dette arbeidet. NITOs president, Trond Markussen, sendte derfor en henvendelse til helseministeren om å bli inkludert og tatt med på råd i dette arbeidet. Vi forventer at Vestre ser fordelene ved å ha med seg de faglige bidragene fra bioingeniørene som faktisk sitter på (prøve)svarene i arbeidet med ventetidsløftet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS