SA JA TIL MS-MEDISIN: Lars Vorland, adm.dir. i Helse Nord og leder av Beslutningsforum, fotografert etter mandagens møte i Helse Sør-Øst sine lokaler. Foto: Lasse Moe

Innfører nytt, lovende MS-legemiddel

Mandag ga Beslutningsforum klarsignal til at MS-legemiddelet kladribin (Mavenclad) kan tas i bruk i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor ble legemiddelet kladribin (Mavenclad) godkjent i EU for behandling av multippel sklerose (MS), men det har foreløpig ikke blitt tatt i bruk i det norske helsevesenet. Nylig ferdigstilte Statens legemiddelverk (SLV) sin rapport, hvor de vurderer om legemiddelets kostnader står i et rimelig forhold til nytten det gir.

Kladribin har i den kliniske studien CLARITY vist signifikant bedre effekt ennplacebo på attakkreduksjon og bremsing av sykdomsprogresjon.

Lars Vorland, leder av Beslutningsforum, sier dette var en «grei sak» som direktørene var enige om.

– Vi er glade for at man får denne typen legemidler, sier Vorland, som understreker at legemiddelet skal inn i anbud hvor det konkurrerer mot lignende medikamenter.

Ikke mye dyrere for sykehusene
Ifølge metodevurderingen fra SLV vil innføringen av legemiddelet ikke ha budsjettkonsekvenser av betydning.

Årsaken er at legemiddelet vil ta markedsandeler av det allerede eksisterende markedet. De vurderer derfor at legemidlet kan inngå i LIS-anbud på like vilkår med alemtuzumab (Lemtrada) og natalizumab (Tysabri), hvor sykehusene skal velge rimeligste alternativ.  

Beslutningsforum valgte å følge innstillingen fra SLV.

Elisabeth Gulowsen Celius, overlege ved Oslo universitetssykehus, er glad for at legemiddelet nå kan tas i bruk.

– Det er ingen revolusjon, men det er nytt medikament som gjør at vi får flere å velge mellom og gjør det lettere å finne det som passer den enkelte pasient. Legemiddelet har langtidseffekt og krever mindre oppfølging, som gjør at det blir mindre styr for pasientene. For noen kan det være en veldig riktig behandling, sier Celius.

I fagmiljøet har det vært knyttet stor spenning til innføringen av legemiddelet, som beskrives som svært lovende.

– Kladribin har en annen mekanisme enn de andre medisinene vi har brukt. Vi har behov for flere alternativ, fordi det er ikke alle pasientene som kan bruke legemidlene vi har tilgjengelig nå. Vi trenger disse legemidlene for å kunne gi mer persontilpasset behandling, uttalte Astrid Edland, overlege i nevrologi på Drammen Sykehus, til Dagens Medisin tidligere i vår.

Flere nye legemidler
I utgangspunktet var det planlagt at Beslutningsforum også skulle ta stilling til om okrelizumab (Ocrevus), et annet legemiddel for MS, også skulle innføres. Men SLV kom ikke i mål med metodevurderingen, og saken ble derfor utsatt.

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus, peker på at begge de nye medikamentene har vist lite bivirkninger og god effekt i kliniske studier. Han tror introduksjonen av de nye legemidlene kan føre til et skifte i hvilke legemidler som brukes i Norge.

Ocrelizumab vurderes trolig ved neste møte i Beslutningsforum.

Powered by Labrador CMS