ENGANGS: Forskjellen på nusinersen som brukes mot SMA i dag og legemiddelet som nå skal vurderes, er at det første er en livslang behandling og det andre er en engangsbehandling. 

Foto: Getty Images

SMA-legemiddel tas i bruk i tre land gjennom prissamarbeid

Sykehusinnkjøp opplyser at Norge ikke har vært med i forhandlingene, men beskriver den felles løsningen som «gledelig og inspirerende».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

VIKTIG SVAR: – Vi mener internasjonalt samarbeid er et viktig svar på de felles utfordringene landene har, sier konstituert avdelingsleder Iselin Dahlen Syversen i Sykehusinnkjøp. Foto: Sykehusinnkjøp HF

Beslutningsforum skal på mandag ta stilling til om den offentlige helsetjenesten skal ta i bruk et nytt legemiddel mot sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Legemiddelet onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) har en svært høy pris og for første gang har Beslutningsforum åpnet for å forhandle om en avtale som er resultatbasert.

Les mer: Klare for beslutning om «verdens dyreste legemiddel»

Nylig inngikk tre andre europeiske land en avtale om å ta i bruk legemiddelet. Dette er første gang Belgia, Irland og Nederland sammen har inngått en avtale om pris for et legemiddel.

– Et viktig svar

– Vi mener internasjonalt samarbeid er et viktig svar på de felles utfordringene landene har, skriver konstituert avdelingsleder Iselin Dahlen Syversen i Sykehusinnkjøp i en e-post til Dagens Medisin.

Syversen leder avdelingen for nye metoder i divisjon legemidler, som jobber med prisforhandlinger.

– Her ser det ut til at landene har kommet fram til en felles løsning som bidrar til at pasienter for tilgang til legemiddelbehandling og det er selvsagt gledelig og inspirerende.

Det er legemiddelselskapet Novartis som står bak medisinen.

Inngikk samarbeid i sommer

Norge inngikk en avtale om samarbeid med Beneluxa i sommer.

«Nå skal de nordiske landene samarbeide med Beneluxa-landene for å finne framgangsmåter som kan være med å sikre pasienter tilgang til nye, dyre legemidler», skrev Sykehusinnkjøp på sine nettsider i juni.

Syversen opplyser at Sykehusinnkjøp er godt kjent med samarbeidet i Beneluxa-landene, men at det ikke har vært norsk deltakelse i forhandlingene om dette legemiddelet.

– Vi samarbeider godt med Beneluxa-landene om felles utfordringer, men har ikke gjennomført felles forhandlinger sammen med dem.

Les mer: – Åpenbart spennende

– Forhandlet i tråd med vedtak

Avdelingslederen ønsker ikke å kommentere hva slags forslag Beslutningsforum får på sitt bord på mandag.

– Forhandlingene i Norge er gjennomført i tråd med konseptgodkjenningen som ble gitt fra Beslutningsforum i mai, der Sykehusinnkjøp ble bedt om å igangsette forhandlinger om en resultatbasert avtale.

– Vurderer Norge å lage en lignende avtale som gir samme pasientgruppe tilgang til behandlingen?

– Vi har ikke innsyn i avtalene som lages i andre land og har derfor ikke grunnlag for å kommentere dette, svarer Syversen.

Ifølge en uttalelse fra Beneluxa innebærer avtalen refusjon for to spesifikke grupper unge pasienter i alle de tre landene: SMA-pasienter med bi-allelisk mutasjon i SMN1-genet og en klinisk type 1-diagnose og for presymptomatiske pasienter med opptil tre kopier av SMN2-genet.

Vil ikke kommentere

Dagens Medisin har kontaktet Beslutningsforum, som ledes av Helse Vest-direktøren, med spørsmål om hvordan Beslutningsforum ser på det europeiske prissamarbeidet.

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest opplyser at leder Inger Cathrine Bryne ikke ønsker å kommentere saken før etter møtet mandag. 

Powered by Labrador CMS