SYV METODER: De fire administrerende direktørene som utgjør Beslutningsforum skal vurdere syv metoder på mandag. 

Foto: Vidar Sandnes

Her er sakene som skal opp i Beslutningforum

De fire RHF-direktørene skal blant annet revurdere behandlinger for multippel sklerose (MS).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I mandagens møte i Beslutningsforum skal syv metoder vurderes. Blant dem, fingolimod til behandling av MS. 

Den faglige referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for MS sendte i 2019 en bekymringsmelding til Beslutningsforum, etter at direktørene høsten 2019 bestemte at legemidlene natalizumab og fingolimod ikke lenger skulle tilbys MS-pasienter som starter på ny behandling.

Fagmiljøet søkte våren 2020 om å få bruke medisinen under pandemien, men fikk også da nei. 

Beslutningsforum innførte midlertidig infusjonsbehandling av natalizumab (Tysabri) for pasienter med attakkvis MS (RRMS) og økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 før jul. 

Revurderes

På mandagens møte i Beslutningsforum skal fingolimod (Gilenya) til behandling av multippel sklerose (MS) revurderes. 

Det skal også andre legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS.

Syv metoder

Ut over MS-legemidlene skal fem metoder opp til behandling, ifølge sakspapirene. 

Disse er: 

  • Hypoglossusnervestimulering for behandling av obstruktiv søvnapné.
  • Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre. 
  • Selpercatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med immunterapi og/eller platinabasert kjemoterapi. 
  • Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne. 
  • Ibrutinib (Imbruvica) til behandling ved Mb Waldenstrøm. 
Powered by Labrador CMS