NYE AVGJØRELSER: Administrerende direktør Cathrine Lofthus (t.v.) i Helse Sør-Øst er leder for Beslutningsforum som holdt møte mandag. Her avbildet under et tidligere møte i Beslutningforum. I bakgrunnen: Cecilie Daae, adm. dir. i Helse Nord, Inger Cathrine Bryne, adm.dir. i Helse Vest, og Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-ØSt.  

Foto:

Sa ja til flere nye behandlinger

Beslutningsforum sa ja i seks av sakene som ble tatt opp på mandagens møte, deriblant en ny hiv-medisin og to MS-behandlinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

På et møte mandag tok Beslutningsforum for nye metoder stilling til åtte saker blant annet om behandling mot kreft, hiv og multippel sklerose. 

Forumet som består av lederne for de regionale helseforetakene, tar beslutninger om hvilke behandlinger som skal tilbys i den offentlige helsetjenesten.

Seks av de åtte sakene endte med et ja til innføring.

Målrettet behandling mot lungekreft

To av sakene gjaldt målrettet behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med legemiddelet ozimertinib (Tagrisso) og det ble ja til begge pasientgruppene.

– Vi er veldig glad for å innføre osimertinib, sa leder Cathrine M. Lofthus i Beslutningsforum til Dagens Medisin i etterkant av møtet. 

Her kan du lese mer om lungekreft-behandlingen.

Ja til ny hiv-medisin

På dagens møte ble det også vurdert en ny form for hiv-medisin som innebærer at pasienter ikke må ta en tablett hver dag, men isteden kan få en langtidsvirkende injeksjon en gang annenhver måned:

  • Kabotegravir-injeksjon (Vocabria) i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime.

Avgjørelsen gjelder pasienter som er "motivert for behandling, men som har utfordringer med daglig tablettbehandling", heter det i den foreløpige protokollen fra møtet.

Vurderte MS-behandlinger

Beslutningsforum vurderte også to legemidler til bruk for MS-pasienter. Begge fikk ja, men med spesifikke forskrivningskriterier og krav om særskilt oppfølging.

Det gjelder en spray med tetrahydrocannabidiol/cannabidiol (Sativex) til behandling for symptomforbedring hos voksne pasienter med moderat til alvorlig spastisitet eller spasmer grunnet multippel sklerose (MS).

Sprayen fikk markedsføringstillatelse i Norge i 2012 og pasienter har så langt kunnet få dekket utgifter til sprayen via individuell stønad på blåresept.

Det gjelder også tablettbehandlingen fampridin (Fampyra) for bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå. 

Ytterligere en metode fikk ja i mandagens møte:

  • Avatrombopaq (Doptelet) til behandling av alvorlig trombocytopeni for pasienter med kronisk leversykdom som skal gjennomgå planlagt kirurgi.

Fikk nei

To metoder fikk nei:

  • En såkalt nedbrytbar beskytter til bruk ved strålebehandling for prostatakreft (SpaceOAR). Dette er en flytende gel som brukes for å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata.

Beslutningsforum skriver i protokollen at "dokumentasjon på den kliniske effekten er svært usikker".

  • Fibryga (humanfibrinogen) til komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi.

– Når det gjelder Fibryga så har vi andre behandlinger som brukes i klinikken. Etter en totalvurdering var det ikke noe som tilsa at Fibryga kan ha en høyere pris enn andre behandlingsalternativer som er i klinisk bruk, sier Cathrine Lofthus i Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Oppdatering: I en tidligere versjon av denne saken sto det at hiv-behandlingen som nå skal tas i bruk gjaldt injeksjoner hver fjerde uke. Det har tidligere vært to varianter av behandlingsregimet, ett med behandling hver fjerde uke og ett med behandling hver åttende uke. Det er det sistnevnte som nå vil brukes i Norge. 

Powered by Labrador CMS