NYANSETTELSE RUNDT HJØRNET: Styret i Helse Nord, her ved styreleder Renate Larsen, har fått forelagt innstillingen til jobben som administrerende direktør som det skal ta stilling til på et styremøte kommende uke. Foto: Helse Nord
NYANSETTELSE RUNDT HJØRNET: Styret i Helse Nord, her ved styreleder Renate Larsen, har fått forelagt innstillingen til jobben som administrerende direktør som det skal ta stilling til på et styremøte kommende uke. Foto: Helse Nord

Helse Nord må si fra seg lederoppgave på grunn av rekrutteringstrøbbel

Etter planen skulle Helse Nord ha overtatt lederansvaret for Beslutningsforum, men oppgaven går isteden til Helse Sør-Øst.

Publisert Sist oppdatert

I utgangspunktet skal ansvaret for Beslutningsforum gå på rundgang. Hvert av de fire regionale helseforetakene skal ha ansvaret for ledertrøya i to år. Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne har fungert som leder siden mai 2021.

Etter planen skulle det vært Helse Nords tur til å overta ansvaret for å svare ut spørsmål om hvilke legemidler og andre metoder som får ja – og ikke minst nei – til innføring i den offentlige helsetjenesten. Men det blir isteden Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst som overtar oppgaven fra juli og frem til 1. januar 2024. 

– Godt samarbeid

I en e-post til Dagens Medisin viser konstituert administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord til at RHF-et er midt i en pågående prosess med å ansette en ny direktør. Lind viser også til at hun selv jobber med et stort oppdrag med å utrede funksjons- og oppgavedelingen i regionen, i tillegg til ordinær drift.

– I samråd med de øvrige administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, har vi blitt enige om at Helse Sør-Øst påtar seg ledelsen av Beslutningsforum for nye metoder ut 2023, skriver Lind.

– Hvordan ser Helse Nord på det å ikke kunne påta seg denne oppgaven, men måtte gi den til et annet RHF?

– Helse Nord setter pris på at Helse Sør-Øst påtar seg oppgaven det neste halvåret. Dette viser det gode samarbeidet mellom de fire regionale helseforetakene, svarer hun. 

Planlegger ansettelse i neste uke

Kommunikasjonsavdelingen opplyser at styret i Helse Nord tar sikte på å ansette en ny administrerende direktør i styremøtet 31. mai.

I styrepapirene som ble lagt ut torsdag, fremgår det at styret da skal ta stilling til om en bestemt kandidat skal få jobben. Men Helse Nord-styret hadde allerede onsdag et ekstraordinært styremøte. Her fikk styret presentert kandidater til stillingen og ga sine innspill. Styret fikk informasjon om hva endelig innstilling til styremøte 31. mai 2023 ville bli, og hadde anledning til å gi innspill.

Rekrutteringsbyrået ISCO Group har bistått Helse Nord i arbeidet med å finne en ny leder. 

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest leder Beslutningsforum frem til 30. juni i år.

Powered by Labrador CMS