Blant nye metoder og behandlinger som skal opp i Beslutningsforum på er MS-legemidler, behandling for hemofili A, samt kreftlegemidler og astmabehandling. Illustrasjonsfoto. Foto:

Skal ta stilling til nye behandlinger

Beslutningsforum skal mandag avgjøre hvorvidt ni nye metoder kan tilbys av det offentlige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Blant annet skal Beslutningsforum behandle Folkehelseinstituttets rapport om MS-legemidler.

Off label-behandling med rituksimab er omdiskutert i det norske MS-miljøet, og fagfolk strides om hvorvidt man bør bruke dette, ettersom off label innebærer at man bruker legemidlet til en annen indikasjon enn det som er godkjente indikasjoner.

I april i fjor ba Bestillerforum om en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler, inkludert bruken av Off label behandling.

I rapporten, som kom i august, presiserer Folkehelseinstituttet (FHI) de ikke kan konkludere entydig om hvilket preparat som er best.

Det er opp til Beslutningsforum å ta stilling til hvilke MS-legemidler, inkludert off label-behandlingen rituximab, som skal tilbys i det offentlige.

Mandag skal altså Beslutningsforum ta opp rapporten i sitt møte.

Totalt ni metoder skal opp i Beslutningsforum på dette møtet, og foruten MS-legemidler, skal også behandling for hemofili A, samt kreftlegemidler og astmabehandling opp til vurdering.

Powered by Labrador CMS