Ber om spesialistgodkjenning

– Tiden er overmoden for at myndighetene etablerer en offentlig godkjent spesialistordning for fysioterapeutene – på linje med legene, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Forbundsleder Eilin Ekeland mener at en spesialistgodkjenning vil gjøre fysioterapeutenes spesielle kompetanse en bedre forankring i det offentlige helsetilbudet.
– Samtidig vil en offentlig godkjent spesialistordning gjøre kompetansen mer kjent, mener Eilin Ekeland, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.

Er det behov?
Nå har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere behovet for en offentlig spesialistordning.
– Dette er positivt. Vi håper at departementets utredingsarbeid i denne saken nå leder frem til et resultat som gavner pasientene, nemlig en offentlig godkjent spesialistordning, sier Ekeland i en pressemelding.
Liten kjennskap om spesialkunnskap
Svært få kjenner til at fysioterapeutene har spesialkompetanse på områder som barn og unge, kreft, inkontinens og leddgikt. Dette kommer frem i en undersøkelse som Synovate MMI har utført.

I 1002 telefonintervjuer har personer på over 15 år blitt spurt om hvilke spesialiteter innen fysioterapi de kjenner til.
Best kjent er spesialistområdene manuellterapi, deretter psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Idrettsfysioterapi 
Kun tre prosent av de spurte kjente til at fysioterapeuten kan ha spesialkompetanse innen idrettsfysioterapi.
Norsk Fysioterapeutforbund administrerer dagens spesialistordning, og 670 fysioterapeuter er spesialister.
Utdanningskravet for å bli spesialist er mastergrad i spesialistområdet eller to og et halvt års etter- og videreutdanning. I tillegg kreves praksis.

Fysioterapeutenes spesialiteter

• Allmenn fysioterapi
• Idrettsfysioterapi
• Manuellterapi
• Hjerte- og lungefysioterapi
• Barne- og ungdomsfysioterapi
• Helse- og miljøarbeid
• Onkologisk fysioterapi
• Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
• Geriatrisk fysioterapi
• Nevrologisk fysioterapi
• Obstetrisk og gynekologisk fysioterapi.

Powered by Labrador CMS