RUSTESTING: De hyppigst registrerte tvangstypene på landsbasis i 2019 var rusmiddeltesting, tvang i akutte faresituasjoner og begrensninger i adgangen til å bevege seg.

Foto: Illustrasjonsfoto Colorbox

Rapport: Tvangsbruk mot barn økte

I en ny rapport oppsummerer Helsetilsynet omfanget av tvangsbruk i barneverninstitusjoner og klagebehandlingen av tvangsbruk i 2019.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Den samlede tvangsbruken på barneverninstitusjoner økte med sju prosent på landsbasis mellom 2018 og 2019, skriver Statens helsetilsyn i en nyhetsmelding.

Hele rapporten kan leses her

Det er imidlertid geografiske forskjeller når det gjelder bruk av tvang. Bruk av tvang i perioden 2018 til 2019 økte i Oslo og Viken, Agder, Vestland, Møte og Romsdal og Nordland.

Bruk av tvang ble redusert i Trøndelag, Rogaland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark.

I Innlandet var det ingen endring fra 2018 til 2019.

Tvangen ble som ble brukt oftest mot barn på barneverninstitusjon, er rusmiddeltesting, tvang i akutte faresituasjoner og begrensninger i adgangen til å bevege seg.

I årets rapport presenteres også en kartlegging som viser hvor mye tvang enkelte barn utsettes for.

Medhold i 18 prosent av klagesakene

Statsforvalteren behandlet 579 klager på tvangsavgjørelser på landsbasis i 2019. Dette innebærer at barn og unge klaget på ni prosent av alle tvangsavgjørelser som ble fattet i 2019.

Statsforvalteren ga klager medhold i 18 prosent av sakene på landsbasis. Det behandles flest klagesaker over tvang i akutte faresituasjoner, og det er også her statsforvalteren oftest gir klagermedhold.

«Helsetilsynet er opptatt av at barn på barneverninstitusjonene skal oppleve klageordningen som nyttig. Helsetilsynet mener det bør være en bred diskusjon blant alle aktørene i barnevernet om klageordningen er god nok og praktiseres på en måte som er tilpasset barn som bor på barneverninstitusjon», skriver de på egne nettsider.

Powered by Labrador CMS