Antibiotika til nær ett av fire barn med luftveisinfeksjon

Forsker synes det var lave CRP-verdier som lå til grunn for forskriving av antibiotika.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CRP alene er ikke god nok grunn til å gi antibiotika og må ses i sammenheng med sykehistorie og øvrige funn. Ingrid K. Rebnord, forsker ved Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Nesten ett av fire barn med symptomer på luftveisinfeksjon fikk forskrevet antibiotika. To av tre barn fikk vanlig smalspektret penicillin, 20 prosent fikk bredspektret penicillin, mens 8,6 prosent fikk makrolider.

Det viser en norsk studie som inkluderer 401 barn i alderen 0-6 år som ble undersøkt på legevakt for symptomer på luftveisinfeksjon.

Leger lytter til foreldre
Faktorer som økte sannsynligheten for å gi antibiotika var CRP på over 20, funn ved undersøkelse av øret som gir mistanke om ørebetennelse, bruk av paracetamol siste døgnet og foreldrenes egen vurdering av om penicillin var nødvendig.

– Sannsynligheten for å forskrive antibiotika økte med økende CRP verdi og signifikant ved CRP-verdier over 20 mg/dl. I følge veilederen for antibiotika ved luftveisinfeksjoner hos barn, kan man avvente penicillin ved CRP under 50-100 dersom allmenntilstanden ellers vurderes som god. Det finnes ingen andre studier på barn som har klart å påvise en sikker cut-off verdi for CRP med tanke på når vi skal behandle eller la være å behandle. CRP alene er ikke god nok grunn til å gi antibiotika og må ses i sammenheng med sykehistorie og øvrige funn, sier forsker Ingrid K. Rebnord til Dagens Medisin.

Lave CRP-verdier
Hun er førsteforfatter av studien og forsker ved Uni Research, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Studien, som er en analyse av data fra en randomisert studie, er nylig publisert i BMJ Open.

– Var andelen på 23 prosent som fikk antibiotika høy?

– Ut fra våre data kan vi ikke si noe om det. Andelen er lavere enn hva tidligere studier har funnet og er nok uttrykk for at vi i Norge generelt har lav forskriving sammenlignet med mange andre land. Derimot synes vi det er forholdsvis lave CRP-verdier som ligger til grunn for forskriving av antibiotika. Vi vet at svært mange virale infeksjoner også gir CRP stigning til 50-100, svarer Rebnord.

Mange CRP-prøver
Hun viser til at norske leger tar veldig mange CRP-prøver på barn.

– Hos cirka 60 prosent av alle barn med luftveissykdom på legevakt tas det CRP. Kanskje er dette i seg selv med på å øke forskrivningen av antibiotika unødig. CRP må tas etter at man har vurdert barnet, og der CRP-resultatet vil bety noe for valg av behandling, understreker Ingrid Rebnord.

Innlagt på sykehus
De viktigste faktorene for at barnet ble innlagt på sykehus var nedsatt oksygenmetning, målt med pulsoksimeter, funn på lungene ved auskultasjon, forhøyet respirasjonsfrekvens og at foreldrene mente barnet burde innlegges.

– Det var et lite antall barn som ble innlagt, så det er vanskelig å trekke konklusjoner. Men vi ser klart at det viktigste i møte med syke barn er å vurdere barnets respirasjon. Dette er viktig for både leger men også sykepleiere, som gjerne er de første som møter barnet i mottak på legevakten. Vi så også at de barna der foreldrene på forhånd mente at innleggelse var nødvendig, ble innlagt. Dette viser tydelig at foreldre sin vurdering av barna er viktig å ta på alvor og dette ble tydelig vektlagt av legene også i vår studie, sier Rebnord.

Powered by Labrador CMS