Forskerne i Sverige studerte blodprøver fra 48 barn i alderen 2 til 6 år og 94 voksne, tatt før pandemien. De studerte også blodprøver fra 58 personer som nylig var blitt friske etter covid-19. De fant at de fleste barn under fem år blir immune mot forkjølelseskoronavirus.

Forkjølelse kan gjøre barn immune mot korona

Barn kan utvikle immunitet mot covid-19 etter å ha bekjempet en spesifikk type forkjølelsesvirus. Evnen til å utvikle slik beskyttelse avtar med alderen.

Publisert

Det viser en ny svensk studie på barn og forkjølelsesvirus. Under pandemien merket leger og forskere seg at barn som fikk påvist korona, ble mindre syke enn voksne. Sannsynligvis er det mange årsaker til dette. En av dem kan være høyere immunberedskap mot forkjølelse forårsaket av såkalte forkjølelseskoronavirus. Det er minst fire av dem, og de har sirkulert i hele verden i mange tiår før pandemien.

Forskere ved Karolinska Institutet (KI) har i samarbeid med norsk og sveitsiske forskere funnet ut mer.

– Målingene våre viste at de fleste blir immune mot forkjølelseskoronavirus før de er fem år gamle. Ett av disse, med det klingende navnet OC43, har en del likhetstrekk med SARS-CoV-2. De svenske forskerne gjorde dybdeanalyser av en type immunceller i blod kalt T-celler. De fant at barna hadde T-celler som reagerer både med OC43 og SARS-CoV-2. Antallet slike celler ser ut til å avta med økende alder. Det kan være noe av grunnen til at barn er mindre utsatt for alvorlig sykdom enn eldre, sier immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Fant kryssreaksjon

Forskerne i Sverige studerte blodprøver fra 48 barn i alderen 2 til 6 år og 94 voksne, tatt før pandemien. De studerte også blodprøver fra 58 personer som nylig var blitt friske etter covid-19. Studien er publisert i j ournalen Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

– Vårt bidrag til denne studien var å måle antistoffer mot ulike virus. Forskerne på KI kontaktet oss fordi vi tidlig i pandemien utviklet en metode for å måle antistoffer mot mange ulike virus fra kun én dråpe med blod. Dette var spesielt viktig her fordi de kun hadde små mengder blod tatt fra barn, sier Lund-Johansen.

Resultatene tyder på at barn allerede i toårsalderen har utviklet slik beskyttelse.

Skreddersydd vaksine

Funnene viser også hvordan responsen utvikler seg og endres over tid. Forkjølelsens beskyttende effekt avtok med alder.

– Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har vi for øvrig undersøkt store serier med blodprøver fra Norge, tatt fra personer i alderen 0 til 90 år, som viser det samme, sier Lund-Johansen.

Forskerne mener funnene kan bli viktige for å overvåke og utvikle vaksiner i framtiden. Kunnskapen kan føre til mer alderstilpassede vaksineprogrammer for barn og voksne.

– I neste omgang ønsker vi å gjennomføre tilsvarende studier av yngre og eldre barn, tenåringer og unge voksne for bedre å kunne følge immunresponsen mot koronaviruset fra barndom til voksen alder, sier Marion Humbert, postdoktor ved Medisinsk avdeling Huddinge.

Powered by Labrador CMS