KOLLEKTIVT: Selv om planene ligger klare for et nytt barne- og ungdomssykehus, må legene fortsette å ta trikken mellom de to sykehusene i flere år fremover.

Foto: Vidar Sandnes

Forventer at barnesykehus i Oslo realiseres

Inntil sykehuset står ferdig, er fordelingen av spesialister mellom OUS Ullevål og OUS Rikshospitalet et stort logistisk problem. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Barneleger i Oslo stiller seg bak planen om et eget barne- og ungdomssykehus, men realiseringen kan ennå ta mange år.

Daglig reiser legene mellom de to sykehusene, avhengig av hvor behovet for akkurat deres ekspertise er størst.

– Frustrerende
På Rikshospitalet møter vi barnelege Mari Oppebøen, som beskriver problematikken.

Mari Oppebøen, barnelege på Rikshospitalet, sier at situasjonen er krevende både for behandlerne og pasientene ved de to sykehusene.  Foto: Vidar Sandnes

– Nå har vi for eksempel infeksjonsbarna nede på Ullevål, mens de immunologiske barna er på Rikshospitalet. Det vil helt klart være en stor fordel å ha de lokalisert på samme sted, der hvor det er glidende overganger i behandling, utredning og oppfølging. Det samme gjelder gastro, altså mage, tarm og lever. Vi har lever på Rikshospitalet, mens mage og tarm er nede på Ullevål. 

Oppebøen forklarer at de ofte føler at de må være begge steder på samme tid.

– Det er frustrerende når man ikke får den tiden, sier hun.

Barn og ungdom får i dag et stykkevis og delt tilbud, som en konsekvens av at ekspertisen er fordelt på flere sykehus, mener barneleger ved de to sykehusene.

Overlege Håvard Ove Skjerven, ved barneavdeling for allergi- og lungesykdommer, påpeker at man kan gå glipp av gode kommunikasjonsmuligheter når fellesmøter ved de ulike sykehusene overlapper, og man mister muligheten til å være til stede på alle.

Logistisk problem 
Pasientene som i særlig grad vil ha fordel av at alt er plassert på ett sted, er barna og ungdommene med kroniske sykdommer som gjerne affiserer flere organer.

– Mange barn og ungdommer har problemstillinger som trenger både barne-medisinsk og barne-kirurgisk oppfølging. Kirurgene er også spredt rundt på de to ulike sykehusene, og legen eller pasienten må flyttes fra det ene stedet til det andre for å få gitt den riktige behandlingen, sier barnenevrolog Sturla Owren Solheim. 

Solheim er positiv til planene om et eget barne- og ungdomssykehus. – Det ligger an til å bli et fantastisk bra barne- og ungdomssykehus, fastslår han.

Han understreker at målet er at lege og behandler reiser mellom sykehusene for å komme til pasientene, men at i praksis må også pasientene flyttes på. Solheim beskriver det hele som et stort logistisk problem for både pasienter og behandlere. 

Overlege Håvard Ove Skjerven trekker frem forholdet til andre sykehus både regionalt og nasjonalt.

– Rikshospitalet har jo en nasjonal funksjon, mens Ullevål har en regional funksjon for en del pasienter. Der er det ganske ofte litt uklart om pasienter skal til Ullevål eller Rikshospitalet. Det å ha én kanal inn og ett sykehus å forholde seg til for sykehusene rundt, har blitt fremhevet som et klart ønske, sier han. 

Skjerven er tydelig på at problemet går utover legenes arbeidsdager og behandlingen de gir til pasientene. 

– Vi møter jo nærmest daglig på situasjoner som kunne ha blitt løst på en mer effektiv måte med bedre kvalitet, og sannsynligvis også mer smittevernvennlig enn at man flytter mellom sykehusene, sier Skjerven.

Nytt sykehus
Planen for det nye barne- og ungdomssykehuset er at byggene blir plassert på østsiden av Rikshospitalet, med mulighet for skjermede uteområder for lek og opptrening.

Barnelegene legger vekt på at det nye barne- og ungdomssykehuset skal ha en barnevennlig atmosfære.

– Jeg vil understreke viktigheten av at barn skal få være i et barnevennlig miljø. Det å komme inn i et akuttmottak med traumer, alvorlig syke, og kanskje utagerende voksne, er skremmende, og noe barn bør slippe å oppleve, sier seksjonsoverlege Ingvild Sørensen.

Det nye barne- og ungdomssykehuset skal etter planen ha egen inngang for barn, skjermet fra de voksne pasientene og et felles mottak for kirurgiske og medisinske barn og unge.

Powered by Labrador CMS