UTBRUDD: Utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 239 pasienter. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

UTBRUDD: Utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 239 pasienter. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Pseudomonas funnet i engangs vaskeklut brukt i sykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist Pseudomonas aeruginosa utbruddsstamme i én pakke med ferdig fuktede engangs vaskekluter fra en uåpnet pakke. Vaskeklutene brukes ofte til intensivpasienter i sykehus.

Utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå 239 pasienter.

Det er nå påvist Pseudomonas aeruginosa i ytterligere åtte kluter i samme parti av vaskeproduktet «Oasis Bedbath, Unperfumed» fra produsenten Vernacare i England. Engangsklutene er et ikke-sterilt kosmetisk produkt.

Utbruddet ble først oppdaget i november 2021 på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Omfattende etterforskning
Klutene vil nå genotypes for å undersøke om de er identiske med utbruddsstammen. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at funnet styrker mistanken om at klutene kan være smittekilden.

– Helseforetakene har deltatt i en omfattende utbruddsetterforskning hvor blant annet kartlegging av smittede pasienter og undersøkelse av produkter og utstyr de har vært i kontakt med, har vært prioritert. Nå blir det viktig å finne omfanget av forurensing i mistenkt produkt, uttaler overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet.

Videre undersøkelser gjennomføres og det kartlegges om klutene har vært i bruk i helse- og omsorgstjenesten utenfor sykehus.

Alle helseforetak varslet
Oslo universitetssykehus (OUS) har etter funnet tatt kontakt med Sykehusinnkjøp, innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp har nå varslet alle helseforetak i landet om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten.

Det er nå Mattilsynet som følger opp som tilsynsmyndighet for kosmetiske produkter. FHI har bedt helseforetakene oppbevare produktene for eventuell videre undersøkelse.

– Under utbruddsetterforskningen har vi jobbet langs flere linjer samtidig. Det er gjort regelmessig testing av ulike pasientgrupper og kartlegging og undersøkelse av produkter i sykehus. Vi har derfor god oversikt over omfanget av utbruddet, og få av de som er blitt smittet har blitt alvorlig syke, uttaler Gravningen.

Powered by Labrador CMS