UENIG: Myndighetene har hatt god tilgang til dokumentasjon som beskriver yrkesrollen, inkludert rammer for utdanning og faglige standarder, sier leder Tomas Collin i Norsk osteopatforbund. Foto: Norsk osteopatforbund 

Foto:

– En politisk beslutning var det som måtte til

Norsk osteopatforbund og Norsk naprapatforbund mener det var på høy tid å få en offentlig autorisasjon.

Statens helsetilsyn er bekymret for en uthuling av autorisasjonsordningen når det blir gitt offetnlige autorisasjoner uten at det er laget retningslinjer for behandling på forhånd, mot faglige råd og som følge av et stortingsvedtak.

Leder Tomas Collin i Norsk osteopatforbund (NOF) sier til Dagens Medisin at vurderinger av autorisasjon for osteopater har pågått i mer enn 20 år, både i form av utredninger og som følge av de ulike profesjoners søknader.

– Norsk Osteopatforbund søkte i 2018 om autorisasjon av yrket osteopat, etter oppfordring fra ledende helsepolitikere. Søknaden ble faglig vurdert etter en rekke kriterier, herunder utdanning, yrkesrollens innhold, pasientsikkerhet, internasjonale forhold og dokumentasjon. Myndighetene har hatt god tilgang til dokumentasjon som beskriver yrkesrollen, inkludert rammer for utdanning og faglige standarder, sier han.

Uenig i kritikken

– Hva tenker du om kritikken mot at det ikke finnes klare krav til utdanningen og innholdet i den?

– Det er ikke en vurdering vi deler. I Helsedirektoratets vurdering fra mai 2020 kommer det frem at de fleste kriteriene for autorisasjon vurderes som helt eller delvis oppfylt.

På spørsmål om hvordan han mener tilsynsmyndighetene skal klare å skille god fra avvikende praksis, viser Collin til høringssvaret fra Helsetilsynet, som støtter forslaget om å autorisere disse yrkesgruppene.

– Videre pekte de på behovet for å utarbeide retningslinjer for de aktuelle yrkesgruppene slik at standarder for tilsyn kunne tydeliggjøres. I departementets anbefaling om å autorisere osteopater, kommer det frem at man vil vurdere å innlemme grunnutdanningen i RETHOS, men at man inntil videre baserer vurderingen av yrkesfaglige kvalifikasjoner på den etablerte, akkrediterte utdanningen. Vår opplevelse er at Helsedirektoratet følger opp dette, som del av arbeidet med søkere om autorisasjon og lisens.

Det er naturlig at vi nå fører denne dialogen videre direkte med Statens helsetilsyn. Mariann M. Fuglerud

Mister ikke nattesøvnen

– De fleste faglige høringsinstansene var imot å gi osteopater autorisasjon. Hva er din kommentar til det?

– Det tar ikke ifra oss nattesøvnen. I hovedsak gikk innsigelsene på manglende dokumentasjon, med referanse til Helsedirektoratets tidligere vurderinger. Direktoratets kritikk bygget i stor grad på råd fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) om dokumentasjon. Det er derfor gledelig at NAFKAM i sin høringsuttalelse støttet autorisasjon av osteopater.

– Man bør også merke seg det store antallet pasientorganisasjoner som støttet autorisasjonsforslaget.

Spørrende til bekymringen

– Dersom det stemmer at Statens helsetilsyn er bekymret for uklare retningslinjer og mener det er mangel på tydelige og enhetlige krav til innholdet i utdanningen, stiller vi oss spørrende til at de ikke har hatt dialog med verken NNF eller NPH for å tilegne seg den kunnskapen som kan løse deres utfordringer. Det er naturlig at vi nå fører denne dialogen videre direkte med Statens helsetilsyn, sier generalsekretær Mariann M. Fuglerud i Norges Naprapatforbund (NNF).

Hun understreker at NNF har klare retningslinjer som kommer frem av statutter og etiske regler, og at naprapatene som er medlemmer av NNF, nå er underlagt Helsepersonelloven.

– Det er nedsatt retningslinjer for naprapater i autorisasjonsprosessen av Helsedirektoratet som er tilnærmet lik de samme som kiropraktorenes. NNF har også oversendt sine innspill om retningslinjer for naprapater til Helsedirektoratet, som vi ikke har fått tilbakemelding på, men som skal følges opp videre fra vår side.

Viktig på grunn av pasientsikkerheten

Generalsekretæren mener en autorisasjon er viktig for å få beskyttet tittel på grunn av pasientsikkerheten.

– En politisk beslutning var det som måtte til for å få gjennomslag av autorisasjon. 

Hun viser til at Naprapathögskolan i Stockholm er en fireårig høyskoleutdanning innen manuell medisin som «innehar et meget høyt kunnskapsnivå».

– I tillegg har vi nå ett års turnus, slik man også har i Sverige. Vi anser dette som fruktbart dersom de faglige høringsinstansene som Dagens Medisin viser til, vil søke mer kunnskap om naprapati i faglige dialoger fremover med Norges Naprapatforbund og Naprapathögskolan (NPH).

Powered by Labrador CMS