BIOMARKØR: Brystkreftpasienter i Bergen og Stavanger har blitt fulgt opp over ti år og avlagt blodprøve en gang i halvåret. 22 av kvinnene fikk tilbakefall. – Det er noen proteinmarkører som utpeker seg, sier SUS-forsker Marie Austdal. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes Foto:

BIOMARKØR: Brystkreftpasienter i Bergen og Stavanger har blitt fulgt opp over ti år og avlagt blodprøve en gang i halvåret. 22 av kvinnene fikk tilbakefall. – Det er noen proteinmarkører som utpeker seg, sier SUS-forsker Marie Austdal. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Leter etter frempek i blodet om tilbakefall av brystkreft

Forskere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) håper å finne tegn som kan avsløre om kvinner som har hatt brystkreft, kan få tilbakefall.

Publisert

Gjennom et samarbeid med forskere ved de amerikanske universitetene Georgia State og Baylor College of Medicine, jobber SUS-forskerne Marie Austdal, Håvard Søiland og Emiel Janssen med å søke etter potensielle markører som avslører om pasienter med brystkreft vil få tilbakefall.

I et forskningsabstract som ble presentert i en poster under ASCO 2022, har forskerne offentliggjort foreløpige funn fra analysene.

Blodprøve hvert halvår

Resultatene er tilknyttet en observasjonsstudie, hvor brystkreftpasienter i Bergen og Stavanger har blitt fulgt opp over ti år og avlagt blodprøve en gang i halvåret. Forskerne har tatt utgangspunkt i 100 blodprøver fra 51 brystkreft-pasienter og 27 friske donorer. 22 av kvinnene med brystkreft fikk tilbakefall av kreften.

– Vi har sett på prøvene som ble tatt i tiden før tilbakefallet ble oppdaget – opptil ett år før diagnosen. Vi sammenligner med kvinnene som ikke har fått tilbakefall, men som har sammenlignbar alder, subtype og behandlingstype. I tillegg sammenligner vi med kvinner som ikke har brystkreft, sier Austdal til Dagens Medisin.

Vi har funnet noen proteinmarkører som utpeker seg Marie Austdal

Flere proteiner utpeker seg

SUS-forsker Marie Austdal. Foto: Julie Kalveland
SUS-forsker Marie Austdal. Foto: Julie Kalveland

Prøvene ble analysert med såkalt massespektroskopi av forskerne ved Georgia State. I kartleggingen avdekket de i overkant av 1100 proteiner, 179 av dem hadde ulikt uttrykk i prøvene til den friske kontrollgruppen og brystkreft-gruppen.

Flere proteiner var signifikant oppregulert i tilfellene hvor kvinnene fikk tilbakefall, sammenlignet med kvinnene som ikke fikk tilbakefall, blant annet et protein kalt BASP1.

– Det er noen proteinmarkører som utpeker seg, sier Austdal.

– Vi håper dette kan bidra til en bedre måte å overvåke brystkreftpasienter i fremtiden, ved hjelp av blodprøver.

Austdal og kollegene jobber nå med å få publisert resultatene.

Aktuelt: Flere døde blant menn med høy PSA-verdi

Powered by Labrador CMS