Foto: Lasse Moe

Testikkelkreft: Ny kunnskap om sekundærkreft etter cellegift

Nivået av stoffet platinum i kroppen etter behandling for testikkelkreft har betydning for risikoen for sekundærkreft.  Det viser ny norsk undersøkelse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vårt hovedfunn er at jo større fallet av nivået av platinum (Pt) i blodet er, jo lavere blir risikoen for sekundærkreft etter behandling av testikkelkreft, sier overlege Hege Sagstuen Haugnes, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sammen med stipendiat Line V. Hjelle og en rekke andre forskere ved flere kreftavdelinger i Norge, står hun bak undersøkelsen som presenteres som et abstract på den amerikanske kreftkongressen, ASCO i Chicago denne uken.

20 års oppfølging
I studien er 77 menn som ble behandlet med Cisplatin i tillegg til kirurgi mot testikkelkreft i perioden 1984-1990 fulgt i 20 år. Blodprøver som måler nivået av Pt ble tatt henholdsvis 12 og 20 år etter avsluttet behandling. Pasientene svarte samtidig på et spørreskjema som kartlegger nevrotoksiske komplikasjoner. 17 pasienter som kun var behandlet kirurgisk i samme periode, fungerte som kontrollgruppe.

Det er kjent at platinum blir værende i kroppen i lang tid etter avsluttet behandling. Hvordan og hvor raskt kroppen skiller ut stoffet, varierer fra pasient til pasient.

– Nå har den nye studien vist at graden av fallet av platinum, kan være en god markør med tanke på sekundærkreft, sier Haugnes.

Totalt fikk 12 pasienter sekundærkreft i oppfølgingsperioden. Tilfellene fordelte seg på lungekreft, malignt melanom, blærekreft, kreft i bukspyttkjertelen, prostata og kreft i gastrointestinaltractus.

For et fåtall av pasientene økte nivået av Pt i perioden. Forskerne har ingen sikker forklaring på hvorfor.

– Vi antar at det skyldes eksponering fra eksterne kilder som katalysatorer og annet, sier Haugnes.

Mer bivirkninger
Samtidig som undersøkelsen avdekker redusert risiko for sekundærkreft, gir større fall i Pt-nivået mer bivirkninger.

– Vi ser større risiko for mer nevropatier i hender, og av tinnitus, sier Haugnes.  

Hun påpeker at disse motstridende funnene hypotetisk sett kan gjenspeile ulike virkningsmekanismer for utvikling av seneffekter etter cellegift.

– Nevropatier og tinnitus er bivirkninger som oppstår under eller kort tid etter behandling, og der er totaldosen med cisplatin sannsynligvis viktigere enn utskillelsen av platinum på lang sikt., sier Haugnes.

Powered by Labrador CMS