VIL HA FLERE MED PÅ LAGET: Torgrim Tandstad benytter ASCO for å reklamere for egen studie i håp om å få til internasjonalt samarbeid. Da kan studien inkluderes raskere, som gjør at resultatene også kommer raskere. Foto: Målfrid Bordvik

Promoterer norsk testikkelkreft-studie

Torgrim Tandstad prøver å få utenlandske forskerkolleger med på ny studie. Målet er å hindre tilbakefall av testikkelkreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO: Kreftkonferansen ASCO i Chicago er en møteplass for kreftleger fra hele verden. Det forsøker overlege Torgrim Tandstad ved Kreftklinikken på St. Olavs å utnytte ved å rekruttere utenlandske forskningssentre med i en norsk studie på testikkelkreft, kalt ABC-studien.

Målet er å se om man kan forbedre den adjuvante behandlingen for testikkelkreft-pasienter uten spredning, som er den vanligste formen for testikkelkreft.

Håper på internasjonalt samarbeid
85 pasienter er allerede inkludert i studien, men målet er 350 pasienter.

– Dersom flere sentre blir med i studien kan vi inkluderer pasienter raskere, sier Torgrim Tandstad, som hadde en poster-presentasjon av studien under årets ASCO-konferanse.

Tandstad forteller at en italiensk forskergruppe allerede har meldt interesse, og søkt om midler for å delta i studien.

I studien randomiserer man pasientene i to grupper, der den ene gruppen behandles med carboplatin, mens den andre gruppen får behandling med legemiddelet BEP.

Tester ny behandling
– Carboplatin er standardbehandling i dag, men likevel får om lag ti prosent av pasientene tilbakefall. Vi håper at vi kan komme ned i to prosent med BEP, sier Tandstad.

BEP er imidlertid en mer tidkrevende behandlingsform, som også er forbundet med mer bivirkninger for pasienten. Denne behandlingen brukes i dag kun ved testikkelkreft med spredning.

– Vi investerer i sterkere behandling for å kunne unngå mer omfattende behandling senere. Dersom vi kan redusere tilbakefall ned på et så lavt nivå som to én til to prosent, vil det ikke være nødvendig med oppfølgingskontroller, som igjen er kostnadsbesparende, påpeker overlegen.

Torgrim Tandstad opplyser at han ikke har noen interessekonflikter.

Dagens Medisin dekker kreftkonferansen ASCO i Chicago. Les alle sakene våre her og meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS