Sigmund Brabrand, medforfatter på studien, var den som presenterte dataene mandag på ASCO mandag. Foto:

Gode resultater for bruk av brakyterapi ved høy-risiko prostatakreft

Langtidsdata på brakyterapi-behandling ved Oslo universsykehus ble presentert på ASCO mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

CHICAGO (Dagens Medisin): I dag kan pasienter med prostatakreft uten spredning behandles med høydoserate brakyterapibehandling (HDR-BT) ved OUS-Radiumhospitalet.

I denne behandlingen får pasienten strålebehandling innvendig ved bruk av en strålekilde som midlertidig implanteres rett inn i prostatakjertelen, ved hjelp av ultralyd-veiledning.

Behandlingen kan kombineres med hormonbehandling, der lengden på hormonbehandlingen varierer med prognostisk risikogruppe - og utvendig strålebehandling (EBRT).
Kombinasjonsbehandlingen gjør at man kan gi høyere stråledoser enn ved tradisjonell EBRT. Metoden ble innført av leger ved Radiumhospitalet for over 10 år siden.
I en ny studie som presenterer langtidsresultater, og som legges frem på kreftkongressen ASCO, har man sammenlignet man prostata-spesifikk og total dødelighet etter 10 år for pasienter som har blitt behandlet med HDR-BT/EBRT - mot en gruppe som fikk strålebehandling alene. Alle pasientene hadde høy-risiko prostatakreft.

Studien viser at til tross for at pasientene som fikk HDR-BT/EBRT og begrenset hormonbehandling til kun to år, i motsetning til strålebehandlingsgruppen som fikk livslang hormonbehandling, så sees en signifikant redusert risiko for både prostatakreft-spesifikk - og total dødelighet.

– Til tross for at kontrollgruppen har fått lavere stråledose enn det som er standard i dag, viser funnene at man oppnådde gode resultater ved bruk av brakyterapi som metode for doseeskalering, sier førsteforfatter og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus, Trude Wedde. 

Studien forventes å bli publisert i løpet av noen få måneder.

 Trude Wedde oppgir å ikke ha noen interessekonflikter.

EBRT OG Brakyterapi

Ved ekstern strålebehandling (EBRT) bestråles prostata fra utsiden.

Brakyterapi er innvendig strålebehandling med kort rekkevidde som for en periode eksponerer sykt vev for en høy stråledose. Kun høydoserate brakyterapi (HDR-BT) er per i dag tilgjengelig i Norge og brukes til pasienter med intermediær- og høy-risiko prostata kreft.

Ved HDR-BT bruker man ultralyd veiledning for plassering av hulnåler som lades av selve strålekilden. Ved å ha tilpasset nålene til kjertelens anatomi kan stråleavsetting konsentreres rundt tumorvevet.

Vanligst er dosering a 10 Gy 2 ganger med 2 ukers mellomrom etterfulgt av 25 doser a 2 Gy med EBRT i etterkant. Behandlingen kombineres med hormonbehandling.

Gevinsten ved bruk av HDR-BT er at man får gitt høyere stråledose mot sykt vev ved samtidig å spare friskt vev.

Brakyterapibehandling gis primært til pasienter med prostata og livmorhalskreft men brukes også i andre kreftformer.

Kilde: OUS-Radiumhospitalet

Powered by Labrador CMS