Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Snoking truer pasienters sikkerhet og rettssikkerhet

Pasientjournalenes sikkerhetsnett er så grovmasket at nesten hvem som helst kan komme seg igjennom. Tilliten til helsetjeneste og helsepersonell er under press. Det snokes, om igjen og om igjen. Det går på helsa løs.

Publisert: 2022-07-02 — 08.53

Målfrid J. Frahm Jensen

Foto: Marie Von Krogh

Kronikk: Målfrid J. Frahm Jensen, hjelpepleier og leder Journalutvalget, We Shall Overcome (WSO)
Øystein Høiby, helsefagarbeider og jusstudent og medlem av WSO
Randi Garang Mofossbakke, sykepleier og medlem av WSO
Anbjørg Hellestræ, ernæringsrådgiver og medlem av WSO.

Øystein Høiby

Foto: Privat

KAN HELSETJENESTEN være bekjent av helsesekretærer og helsefagarbeidere som logger seg inn i naboers, venners eller familiemedlemmers pasientjournaler grunnet nysgjerrighet eller for å bruke informasjonen til egen fordel? NRK har belyst saker fra både Egersund, Stavanger, og Innlandet hvor de har gjort nettopp det.

Det er ikke bare helsesekretærer som gjør ureglementerte oppslag (snoking). Sakene som er avdekket gjelder også leger innen somatikk (Kristiansand)
og psykiatri (Stavanger).

Flere ledere sier de er opptatt av pasientenes trygghet, og at systemene er basert på tillitt. Disse sakene viser i all tydelighet at helsetjenestens IT-system ikke kan basere seg på tillit. I tillegg vil vi tro at sakene som havner i media, bare er toppen av et isfjell. 

Var administrasjonen av IT-systemene gode nok, ville vi kanskje sluppet nyhetsoppslag med ansatte som snoker i pasientjournalene. Enkelte ledere påpeker at alle som går inn i en pasientjournal blir logget. Akkurat det spiller liten rolle, all den tid det ikke er noe som hindrer vedkommende i å tilegne seg uberettiget informasjon. I de sakene vi kjenner til er det pasientene selv som har oppdaget snokingen. Så hvordan kan sykehusene da hevde at de har gode systemer for å avdekke snoking? 

Det snokes, om igjen og om igjen. Det går på helsen løs!

PÅ TILLITEN LØS. Snoking kan medføre store helsebelastninger for den som blir utsatt for det enten helseopplysningene er fra en psykolog eller kardiolog. Integriteten krenkes. Det går på helsen løs. Helseopplysninger skal ikke komme på avveie, men det gjør de. Pasienter blir utrygge. Pårørende blir utrygge. Hos enkelte rakner tilliten til helsetjeneste og helsepersonell.

Helsetjenesten beklager og gir reaksjoner, men til hvilken nytte? Reaksjonene er høyst ulike. Noen blir sagt opp. Andre får en advarsel. Noen slutter selv. Andre blir bedt om å si opp. Enkelte får bot. Noen blir politianmeldt. Andre ikke. I Dagens Medisin omtales saken fra Stavanger hvor en helsefagarbeider blir sagt opp grunnet snoking. Hun anker saken til Høyesterett hvor sykehuset gis medhold i at oppsigelsesgrunnen er gyldig.

SIKKERHETSNETT. Siden frykten for snokere er stor både hos pasienter og enkelte helsepersonell, kan også helsepersonell unnlate å notere opplysninger, observasjoner og funn som bør noteres i frykt for at opplysningene skal bli utsatt for snoking. Dårlig administrasjon av IT-sikkerheten kan også bidra til at pasienter ikke våger å dele viktige opplysninger med helsepersonellet.

Det som står i pasientjournalen, må være riktig. Blir betydningsfulle opplysninger utelatt, kan det true både pasienters sikkerhet og rettssikkerhet, enten det gjelder somatikk eller psykiatri. Ved en eventuell konfliktsituasjon vil journaldokumentene ved sykehuset være fasiten, står det å lese på Helse-Nord sine web-sider. Vi må få pasientjournalenes sikkerhetsnett så finmasket at uvedkommende ikke slipper igjennom!


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!