Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

På tide at dermatologien tar hensyn til mangfold

Forekomsten av hudsykdommer i Norge er høy, men per i dag har vi ikke tall fra norske forhold som er differensiert på hudfarge.

Publisert: 2022-06-22 — 13.09

Mari Øvergaard

Foto: privat

Debatt-tilsvar: Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

TAKK TIL Sine Grude som løfter viktigheten av kunnskap om å identifisere hudsykdommer i hud som ikke er hvit i sitt innlegg «Et gufs fra fortiden i medisinundervisningen» i Dagens medisin 19. juni 2022.  På grunn av mangelfull undervisning innen morfologi påpeker hun at hun ikke har fått nok kunnskap til å identifisere hudsykdommer hos mennesker som ikke har hvit hud. «Dette gjør meg på ingen måte kompetent til å gjenkjenne noe som helst når jeg møter mine fremtidige pasienter med farget hud. Studier fra USA har vist at pasienter med farget hud får huddiagnoser senere enn hvite pasienter, og at utfall av behandling blir dårligere. Dette er et folkehelseproblem», skriver hun.

Vi i Psoriasis- og eksemforbundet er urolig over at medisinstudenter ikke blir godt nok rustet til å møte og behandle hudsykdommer i et mangfoldig Norge. Riktignok er det blitt bedre, som også Grude understreker. Men det gjenstår fortsatt en del før vi kan si oss fornøyde. Vi ser også behovet for at hudpasientene selv utrustes, slik at de selv har tilfredsstillende informasjon og kunnskap om hvordan hudsykdommen sin viser seg i sin hudfarge, slik at de raskere oppsøke lege og få igangsatt den beste behandlingen.

HAR IKKE TALL. Forekomsten av hudsykdommer i Norge er høy, men per i dag har vi ikke tall fra norske forhold som er differensiert på hudfarge. Studier fra utlandet viser at psoriasis har en høyere forekomst hos den hvite befolkning i vestlige land, men det er lite kunnskap om utbredelsen av psoriasis i verdensdelene Asia, Afrika og Mellom- og Sør-Amerika.

Men tall fra for eksempel USA viser at hvite har høyere prevalens (3,6 prosent) enn både afroamerikanere (1,9 prosent) og hispanics (1,6 prosent).

Det gjenstår fortsatt en del før vi kan si oss fornøyde.

En av årsakene kan være sykdomsforløp og symptombilde til psoriasis er ulikt fra hvit hud. Hos en afroamerikaner kan aktiv betennelse misoppfattes som pigmentering etter et utbrudd, og sykdomsbildet er generelt mer komplisert med høyere sykdomsaktivitet.

MER UTBREDT. I USA finner man en betydelig høyere utbredelse av hidradenitis suppurativa (HS) hos afroamerikanerne, og en generelt høyere utbredelse av HS til hele 3-4 prosent av befolkningen. Atopisk eksem er en diagnose som viser seg mer utbredt i farget hud.

Studier fra London viser at prevalensen hos fargede barn er hele 16,3 prosent mot 8,7 prosent hos hvite barn.

Til tross for at både HS og atopisk eksem er mer utbredt i farget hud, er det svært vanskelig for pasientene å finne validert informasjon og bilder som er rettet mot nettopp farget hud. Dette gjør det vanskeligere for en hudpasient med farget hud å finne referansebilder som samsvarer med eget symptombilde, noe som igjen gjør det vanskeligere å finne informasjon om egen diagnose.

MER KUNNSKAP. Psoriasis- og eksemforbundet merker at hudpasienter har behov for mer kunnskap om hvordan hudsykdommer viser seg i sin hudfarge. Derfor er vi takknemlige for at vi nylig fikk bevilget midler fra Stiftelsen Dam til et opplysningsarbeid om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Målet er å spre informasjon, men ikke minst utruste hudpasientene i et mangfoldig Norge til å hjelpe dem med å identifisere sine utslett og symptomer, slik at de raskest mulig kan få den behandlingen de fortjener.

Forfatteren oppgir ingen interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!