Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Tvangsautorisering av manuellterapeuter – i strid med alt og alle

Helse- og omsorgskomiteen vil dobbel-autorisere manuellterapeuter mot vår vilje – og uten at vi har blitt hørt. Hvor er fornuften i dette?

Publisert: 2022-02-23 — 16.28

Lennart Bentsen

Innlegg: Lennart Bentsen, manuellterapeut og leder av faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

I INNSTILLING 170 L (2021–2022) fra helse- og omsorgskomiteen 15. februar, som omhandler endringer i Helsepersonelloven – autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere – foreslår flertallet av komiteen å inkludere manuellterapeuter i helsepersonelloven. Manuellterapi er en av flere videreutdanninger innen fysioterapi.

Manuellterapeutene er tatt med av komiteen uten at de verken var med i opprinnelig innstilling, eller i Helse- og omsorgsdepartementets høring. At denne saken nok en gang dukker opp som en ubuden gjest, når den skulle ha vært lagt stendød for lengst, skyldes uforståelig prestisje fra LO.

BRØT MED NFF. Et fagfelt innen fysioterapien skal nå bli dobbelt tvangsautorisert. Dette er ikke en politikk som er forankret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), hovedorganisasjonen for fysioterapeuter og manuellterapeuter i Norge. Denne dobbel-autorisasjonen er en vervepremie til en liten utbrytergruppe.

Norsk Manuellterapeutforening ble opprettet i 2006, da en gruppe manuellterapeuter brøt med NFF for å arbeide for egen autorisasjon av manuellterapeuter. I 2011 organiserte de seg i LO som i premie lovet disse utbryterne autorisasjonen de ønsket og som de nå – med politisk hjelp – får gjennomført.

Det blir dessverre ikke mer pasientsikkerhet av denne autorisasjonen, for pasientsikkerheten er ivaretatt gjennom autorisasjon som fysioterapeuter

SKINN-ARGUMENTASJON. Saken har vært oppe til faglig og politisk behandling flere ganger før, og har blitt avvist fordi den strider med nasjonal godkjenningspraksis – og fordi argumentene som benyttes, aldri har holdt vann. Helsedirektoratet har kommet til samme konklusjon: Dobbel autorisasjon er ikke en riktig godkjenningsordning.

Det uforståelige denne gangen er at saken står enda svakere enn forrige gang den var oppe. Komiteen bruker samme gamle argumenter, flere som til og med falt vekk for fire år siden.

I sin kommentar skriver komiteen: «Flertallet er av den oppfatning at også manuellterapeuter burde inkluderes i autorisasjonsordningen. Manuellterapeutene fikk allerede i 2006 betydelig utvidede fullmakter overfor sine pasienter. Det innebar at alle da kunne gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra fastlege, og at de blant annet fikk adgang til å sykmelde og henvise til spesialist og til fysioterapi.»

VELKOMMEN TIL 2022! 1.januar 2018 ble det innført direkte tilgang til fysioterapeuter. Det betyr at alle kan gå direkte til fysioterapeut uten henvisning fra fastlege. Vedtaket innebærer at det ikke lenger er grunnlag for manuellterapeutenes fullmakt om å henvise til fysioterapi.

Komiteens flertall mener også at hensynet til pasientsikkerheten taler tungt for at manuellterapeutene tildeles autorisasjon som samsvarer med yrkesrollen. Dette er ikke et legitimt argument fordi en autorisasjonsordning for manuellterapeuter ikke endrer gjeldende ansvarsforhold, jamfør Helsepersonelloven.

SPESIALISTORDNING. Manuellterapeuter oppnår særskilt kompetanse gjennom tilleggsutdanningen etter fysioterapiutdanningen. Det blir dessverre ikke mer pasientsikkerhet av denne autorisasjonen, for pasientsikkerheten er ivaretatt gjennom autorisasjon som fysioterapeuter.

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt spesialistgodkjenning for manuellterapeuter. Forskrift om spesialistgodkjenning av sykepleiere kom i 2019, og er den samme godkjenningsordning som legene har. Det blir derfor umulig å forstå hvorfor en liten del av en av de andre helseprofesjonene skal ha dobbelt-autorisasjon.

I STRID MED ALT. Et eksempel Manuellterapeutforeningen har brukt for å vise at dobbel autorisasjon er legitimt, har vært jordmødrenes særstilte dobbel-autorisasjon.

Det er imidlertid helt spesielle historiske forhold som ligger bak den. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har dessuten nylig bedt Helsedirektoratet utrede modeller som kan gi jordmødrene spesialistgodkjenning i stedet for autorisasjon.

Norsk Fysioterapeutforbund har i 20 år ønsket spesialistgodkjenning for manuellterapeuter og våre øvrige 13 spesialistgrupper. En dobbel-autorisasjon vil være i strid med alt.

I STRID MED ALLE. Utbrytergruppen som LO jobber for, organiserer tre–fire prosent av fysioterapeutene i Norge. Denne tvangs-autorisasjonen hopper altså på ufattelig vis bukk over det faktum at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), som hovedorganisasjonen for fysioterapeuter, med sine over 40 prosent av manuellterapeutene i Norge, ikke ønsker denne dobbel-autorisasjonen.

Vi kan ikke akseptere slike politiske prosesser, der en liten gruppe innen en viktig helseprofesjon gis egne spilleregler i strid med alt og alle. Stopp denne dobbel-autorisasjonen – og se mot legenes og sykepleiernes godkjenningsordning!


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Henning Jensen 26.02.2022 14.34.38

  Lege

  Jeg tillater meg som lege å bevege meg inn i minefeltet med litt synsing: Som fysikalsk medisiner og revmatolog har jeg naturlig nok mye samarbeid med fysioterapeuter, inklusive de som har den etter mitt syn nyttige overbygning i manuell terapi. Dette betyr også at jeg, avhengig av den kliniske problemstilling, i noen tilfeller foreslår pas. at oppfølgning om mulig skjer hos manuell terapeut. Min egen interesse for diagnostikk og terapi innen manuell medisin startet på 80-tallet via Dansk selskab for Manuell Medisin (DSMM) og kurser i dette for leger, og senere vedlikehold av oppnådd erfaring siste 40 år. Jeg for min del er mer opptatt av realkompetanse og samarbeid til pasientens beste, ikke diverse merkelapper med "spesialist i ditten datten" og profesjonskamper på kryss og tvers. Jeg er enig med artikelforfatter Lennart Bentsen og kommentar fra Ken Fredin.

 • Åsmund Andersen 24.02.2022 07.27.10

  Manuellterapeut

  Faktum er at flertallet av manuellterapeuter i Norge er organisert i Norsk Manuellterapeutforening og at dette flertallet ønsker seg en autorisasjon som vil bidra til mer pasientsikkerhet og bedre utnyttelse av vår primærkontaktrolle . At Norsk Fysioterapeutforbund er imot bedre pasientsikkerhet og bedre ressursutnyttelse i helsevesenet er vel for de fleste uforståelig .

 • Ken Fredin 24.02.2022 10.39.16

  Fysioterapeut

  Hvordan vil en ekstra autorisasjon bedre pasientsikkerheten? Jeg har fortsatt til gode å høre et godt argument for dette. Ortopeder, nevrokirurger, fysikalskmedisinere, har ikke en ekstra autorisasjon. Hvorfor skal vi trenge dette for å skre pasientsikkerheten? Og bedre ressursutnyttelse? Blir vi pluttselig mer effektive behandlere av en autorisasjon? Kan vi ikke gjøre akkurat det samme nå, som med en ekstra autorisasjon? Mvh. Ken Fredin, manuellterapistudent

 • Roar Jensen 25.02.2022 11.12.13

  manuellterapeut

  Pasienter blir ikke lenger henvist av fastlegen hvor de skal gå for å få behandling. De fleste pasientene vet ikke om og når de skal kontakte fysioterapeut eller manuellterapeut. Dette er uheldig for pasienten, og uheldig for helsevesenet. Manuellterapeuter har vesentlig større formell kompetanse innen muskelskjelett enn fysioterapeuter, og har betydelig utvidede fullmakter overfor sine pasienter enn fysioterapeuter. Helse- og omsorgskomiteen vektlegger dette som argument for å gi autorisasjon for å synligjøre rollen, og dermed bedre pasientsikkerheten. SINTEF´s konklusjon i evalueringen av Henvisningsprosjektet i 2003 var at den nye rollen til manuellterapeuter ville gi bedre ressursutnyttelse og samarbeid i helsevesenet og samfunnsøkonomiske besparelser. Dette forutsetter god kjennskap hos pasienter til manuellterapeutens rolle i helsevesenet. En synliggjøring av yrkesrollen med egen autorisasjon for manuellterapeuter vil kunne bidra til samfunnsøkonomiske innsparinger.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!