Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kroken på døra for Nye OUS?

Hvis regjeringen ikke tar høyst udemokratiske skritt, har Helse Sør-Øst «møtt veggen» i Oslo. Planmyndighetene i Oslo anbefaler ikke reguleringsplanene for nye sykehus på Gaustad og Aker, og det er ikke politisk flertall for planene i Oslo bystyre, som uttaler at statlig regulering er uakseptabelt.

Publisert: 2022-01-19 — 10.34

Tor I. Winsnes

Innlegg: Tor I. Winsnes, arkitekt og sykehusplanlegger
Lene Haug, leder for folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus

PARTIENE I bystyret, bortsett fra Høyre, vedtok 8. desember følgende: «Bystyret mener på prinsipielt grunnlag at reguleringsplaner i Oslo bør besluttes av Oslo bystyre. Derfor ber bystyret byrådet jobbe opp mot regjeringen for å forsikre seg om at regjeringen ikke overprøver Oslo kommune ved å ta i bruk statlig regulering når det gjelder utbyggingen av Oslo universitetssykehus (OUS HF) på Gaustad–Nye Rikshospitalet, og på Aker-tomta.»

Lene Haug

Senterpartiet i regjering kan ikke, med sitt syn på lokaldemokratiet, tillate en slik umyndiggjøring av kommunen.

BETYDELIGE ENDRINGER. Helse Sør-Øst (HSØ) har levert reviderte reguleringsplaner for Rikshospitalet og Aker sykehus etter at planene i fjor var igjennom et offentlig ettersyn/høring, som resulterte i mer enn 200 negative uttalelser. Endringene er betydelige.

Plan- og bygningsetaten sier om Rikshospitalet at de fortsatt neppe vil anbefale planen fordi bebyggelsen blir for tung og høy, bygger ned regulerte grøntarealer og truer fredningen av Gaustad sykehus. Aker sykehus blir overbelastet og etaten krever at tomteutnyttelsen (fotavtrykket) reduseres.

Det er sannsynlig at begge planene blir lagt ut til ny høring før de etter justeringer blir fremmet for bystyret uten anbefaling, tidligst primo 2023. Det er to år forsinket, sammenlignet med fremdriftsplanen for utbyggingen.

TOMTEMANGELEN. Flertallet i bystyret vil avvise planene fordi sykehustomtene – hver for seg, og samlet –er for små til at det vil være mulig å utvikle et funksjonelt sykehuskompleks, tilstrekkelig stort til at det kan betjene befolkningen. Målet om å samle regionfunksjonene på Rikshospitalet, har vist seg umulig slik at Aker mer blir et avlastningssykehus enn et lokalsykehus. Dette gir uklare ansvarsforhold og mye pasienttransport på Ringveien mellom sykehusene: Særlig kritisk vil det være for akuttberedskapen og fødeintensiv.

Med mindre regjeringen vil sette helsetjenesten i Oslo-området i spill og svekke katastrofeberedskapen for hele Østlandet, lar ikke disse planene seg gjennomføre

Rikshospitalet skal bygges på til dobbelt størrelse mens det er i full drift. Tomtemangelen er så stor at det må rives og bygges tett inntil og oppi dagens sykehus. Det sier seg selv at driften blir sterkt redusert, 20 prosent er ikke utenkelig. Ved mer moderate utbygginger kan virksomheten flyttes til andre sykehus, men det er ikke mulig i Oslo: Alle sykehus i østlandsområdet er sprengt.

RASJONELT OG GODT TILBUD. Vi skal leve med dette i minst ti år, og om bare femten år er alle tomteressurser brukt og landets mest ideelle sykehustomt, Ullevål sykehus, solgt. Vil sykehusene etter dette trenge større eller mindre utvidelser, må det bygges et helt nytt sykehus fra bunnen av.  Med mindre regjeringen vil sette helsetjenesten i Oslo-området i spill og svekke katastrofeberedskapen for hele Østlandet, lar ikke disse planene seg gjennomføre.

Det politiske flertallet i bystyret har forstått dette, og vil derfor ikke godkjenne og vedta reguleringsplanene. Da må HSØ enten «bite i det sure eplet» og bygge ut OUS basert på Ullevål sykehus, og slik sikre et rasjonelt og godt sykehustilbud i all fremtid, eller be regjeringen kortslutte prosessen ved å overta Oslo kommunes reguleringsmyndighet og mot all motstand, tvinge igjennom byggeplanene. Uten vedtatt reguleringsplan, ingen utbygging.

MAKTARROGANSEN. Regjeringen består av Arbeiderpartiet, som har forsverget seg til planen ved å nekte å lytte til faggrupper og -foreninger. Senterpartiet har forstått at planene er utilstrekkelige og dysfunksjonelle, men «tapte» saken i regjeringsforhandlingene. Støttepartiet SV er enig med Senterpartiet.

At partiet som er grunnlagt på fagbevegelsen og sier at det er «vanlig folks tur», skal overstyre Oslo kommunes reguleringsmyndighet sammen med Senterpartiet som kjemper for kommunal selvbestemmelsesrett og er opptatt av «å være nært folk», skal ikke være mulig.

En så uhørt maktarroganse vil regjeringspartiene angre ved kommunevalget.

HSØ MÅ INSTRUERES. Vi, 70 prosent av alle som har en mening om saken, regner med at Arbeiderpartiet sentralt, og likedan Høyre – der store deler av Oslo-partiene går sterkt imot planene – går i seg selv og ser galskapen. Regjeringen må instruere Helse Sør-Øst til å trekke reguleringsplanene for så å starte planlegging av Nye OUS, basert på en utbygging av Ullevål sykehus og et lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

Rikshospitalet kan opprettholdes som et effektivt spesialsykehus. Når det en gang må fornyes, kan det nybygges på Ullevål der det aldri vil være tomtemangel. Denne planen vil gi en funksjonell sykehusstruktur, spare tid og ressurser.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ellen Nergard 21.01.2022 13.44.45

  Overlege

  Under Stortingsdebatten 18. Januar sa Høyre og Ap - representanter at nå måtte arbeidet ( med Gaustad- alternativet) komme igang uten flere forsinkelser. Et godt trønderuttrykk er «fort og gæli». HSØs , Støre og Kjerkols planer er absolutt « gæli», med katastrofale følger for helsesektoren i Oslo og Norge. Dersom Støre og Kjerkol velger å overkjøre Oslo kommune, må de og partiet vite at det vil ha store negative følger for deres politiske framtid. Slagsvold Vedum vet allerede at han har mista mye tillit over at han gikk med på salg av Ullevål.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!