Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

HAR BESTEMT SEG: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Foto: Vidar Sandnes

Klar med anbefaling om sykehusene i Innlandet

Vil legge Mjøssykehuset til Moelv.

Publisert: 2021-04-30 — 13.55
LES OGSÅ
Lanserer to helt nye alternativer for sykehus i Innlandet

 

Etter å ha lansert nye alternativer for hvordan sykehusstrukturen i Innlandet skal bli, ba Helse Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF om å gjøre en overordnet vurdering av faglige og økonomiske risikoer ved de tre alternativene, både for perioden fra fremtidig sykehusstruktur er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og etter at nytt bygg er tatt i bruk.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet, anbefaler følgende alternativ:


Mjøssykehuset i Moelv med en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet HF, stort akuttsykehus på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase på Elverum.

Alternativet innebærer at dagens virksomhet ved sykehuset i Hamar, sykehuset i Gjøvik og de to psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll avvikles og inngår i det nye Mjøssykehuset.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Sykehuset Innlandet, i anledning at saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet skal behandles i et ekstraordinært styremøte den 4. mai. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal behandle saken i et ekstraordinært styremøte 28. mai.

Vedtaket i Helse Sør-Øst RHF oversendes deretter Helse- og omsorgsdepartementet, og saken besluttes endelig av helseministeren i et foretaksmøte.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!