Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FHI-rapport dokumenterer nedgang i rapporteringspliktige sykdommer

Folkehelseinstituttet (FHI) har nettopp evaluert hvordan overvåkningssystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) har blitt opprettholdt under pandemien.

Publisert: 2021-04-23 — 16.08

ANDRE BØLGE: – Vi har konkludert at overvåkningen var pålitelig, fordi den var stabil under den andre bølgen av covid-19-epidemien i oktober-desember. Her så vi ikke en slik effekt som vi så i april-mai 2020, sier Pawel Stefanoff, epidemiolog i Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

 Det er en «pålitelig rapportering av meldingspliktige sykdommer under covid-19-epidemien», skriver  FHI en pressemelding.

Samtidig skriver FHI at det er indentifisert utfordringer med redusert helsetjenestebruk og redusert testing for andre sykdommer enn covid-19, under pandemien.

FHI-rapporten dokumenterer en 33-71 prosent reduksjon i rapporterte meldingspliktige sykdommer, sammenlignet med tilsvarende perioder før pandemien.

Denne nedgangen har FHI undersøkt, og sammenlignet med reduksjon i bruk av helsetjenester, redusert tilgang til laboratorieanalyser og effekten av reduserte utenlandsreiser og kontaktreduserende tiltak.

Rapporten leser du her.

–  Vi har aldri i nyere tid opplevd en så langvarig folkehelsekrise og innføring av så strenge smitteverntiltak i samfunnet, sier avdelingsdirektør Line Vold.

– En langvarig krise som denne, der så mye fokus blir på én smittsom sykdom, kan føre til redusert oppmerksomhet om andre smittsomme sykdommer og at vi ikke oppdager utbrudd forårsaket av andre virus og bakterier, forklarer Vold.

Rapporten fant flere utfordringer
I konklusjonen av rapporten heter det at selv om den reduserte innrapporteringen kan tilskrives mindre reisevirksomhet og kontaktreduserende tiltak, «har vi dokumentert at overvåkningssensitiviteten har blitt redusert, spesielt i primærhelsetjenesten. Systemet har ikke kunnet måle endringer i sykdomsbyrden under covid-19-epidemien i alle fylker og i alle aldersgrupper på en representativ måte».

Av hovedbudskapene i FHIs rapportsammendrag løftes det frem at komplettheten av innmeldinger til MSIS fra primærhelsetjenesten ble redusert.

Rapportsammendraget løfter også frem en brukerundersøkelse med 145 leger.

«Av 145 leger som deltok i MSIS-brukerundersøkelse, oppga 40 (28 %) at de ikke alltid melder meldingspliktige sykdommer. Det er behov for å inkludere legene i systemet slik at deres følelse av eierskap til MSIS øker. Dette kan gjøres ved å forbedre deres tilgang til MSIS-data og styrke tilbakemeldinger fra FHI», heter det i rapporten.

FHI skriver avslutningsvis at «sluttrapporten fra evalueringen av overvåkingen så langt i pandemien bekrefter at MSIS har fungert godt».

 

Problemer i april til mai
Dagens Medisin har spurt FHI om hvorfor de konkluderer med at det er pålitelig innrapportering, når rapporten konkluderer med at innrapporteringen går ned:

– I begynnelsen var Folkehelseinstituttet bekymret at oppmerksomheten mot øvrige sykdommer under covid-19-pandemien vil være så lav at leger vil slutte å diagnostisere (henvise for testing) og overvåking derfor ikke ville oppdage utbrudd eller følge trender av sykdommer forekomst, sier Pawel Stefanoff, epidemiolog i Folkehelseinstituttet, til Dagens Medisin.

Stefanoff forklarer at de i rapporten har dokumentert at overvåkingen ikke fungerte veldig bra i april-mai 2020.

– Det var ikke nok reagenser på laboratoriene, folk var redde for å gå til legen og leger brukte mer tid til å registrere tilfeller. Etter denne utfordrende perioden, ble systemet gjenopprettet, og leger har sendt inn prøver og varslet utbrudd.

Stefanoff viser til at det fortsatt var en reduksjon av infeksjoner, men peker på at de i stor grad kunne relateres i færre utenlandsreiser og smitteverntiltak.

– For eksempel var det mindre kontakter mellom barn og besteforeldre, mindre kontakter i arbeidsmiljøer, restauranter er stengt og folk bruker handhygiene, er det redusert risiko til meste smittsomme sykdommer.

– Pålitelig i andre bølge 
Stefanoff forklarer at de har dokumentert lavere oppmerksomhet til rapportering av mildere tilfeller i primærhelsetjenesten, men dette forventet de i løpet av en stor krise.

– Vi har konkludert at overvåkningen var pålitelig, fordi den var stabil under den andre bølgen av covid-19-epidemien i oktober-desember. Her så vi ikke en slik effekt som vi så i april-mai 2020.

Han legger til at MSIS-rapportering i noen aspekter kan sies å ha blitt bedre.

– For eksempel tok det kortere tid å registrere saker og oppdatere klinisk informasjon. Moderniseringen av systemet og laboratoriedatabasen for covid-19 ser ut til å forbedre rapporteringen av andre sykdommer. Dette er grunnen til at vi tror MSIS har opprettholdt sin funksjon.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!