Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legestudiet bryter ned studentenes karakter – med karakterer

Medisinstudiet skal lære oss å bygge karakter, ikke rive oss ned med karakterer. Da er det på høy tid å lære av covid-19-pandemien – og videreføre bestått/ikke bestått som permanent vurderingsskala ved samtlige medisinstudier i Norge.

Publisert: 2021-03-04 — 16.59 (Oppdatert: 2021-03-04 — 17.59)

Xenia Cappelen

Kronikk: Xenia Cappelen, femte års medisinstudent ved UiB og nestleder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Ingrid Osland Lexow, andre års medisinstudent ved UiO og grunnutdanningsansvarlig i Nmf 

Ingrid Osland Lexow

COVID-19-PANDEMIEN har ikke bare endret undervisningen, men også vurderingsskalaen på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB). De to universitetene har midlertidig valgt å vurdere medisinstudentene ved bruk av bestått/ikke bestått, og dermed følge i fotsporene til NTNU og Universitetet i Tromsø.

I motsetning til digitale forelesninger håper vi at endringen til bestått/ikke bestått er kommet for å bli ved samtlige medisinstudier i Norge.

KVALITETEN. Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning beskriver at utdanningen skal sikre at medisinstudenter får nødvendig kompetanse til å utøve legeyrket på en faglig og etisk forsvarlig måte. Etter fullført utdanning har man som lege fullt ansvar for å gi helsehjelp av høy kvalitet, og ivareta pasientsikkerheten.

Det finnes heldigvis ikke A-helsehjelp, B-helsehjelp eller E-helsehjelp. Enten er man god nok til å gi forsvarlig helsehjelp, eller så har man ingenting i legeyrket å gjøre. Ved UiO defineres karakteren E som «Bestått. Svak besvarelse med klare mangler i kunnskaper og/eller evne til anvendelse, drøfting og resonnement».

Dyktige, kompetente leger skapes ikke gjennom tall- eller bokstavkarakterer, men gjennom tydelige krav til beståttgrense og mer utfyllende tilbakemeldinger i studieløpet

Er det forsvarlig at man med denne karakterbegrunnelsen regnes som kvalifisert for å yte forsvarlig helsehjelp og utøve legeyrket skikkelig?

EGENSKAPENE. Å bli lege, handler om mye mer enn evnen til å lagre teoretisk kunnskap. Det handler om kommunikasjon, medmenneskelighet og evnen til å se pasienten bak diagnosene.

Disse egenskapene utvikles gjennom hele medisinstudiet, og denne utviklingen bidrar til å skape en mangfoldig legestand som i større grad reflekterer befolkningen.

Legeyrket er mangfoldig, og sammensettingen av kunnskap, ferdigheter og personlig utvikling man tilegner seg på medisinstudiet, kan ikke måles i tall eller bokstaver. 

VEKK MED DEM! Tiden er derfor moden for å avvikle karakterer på medisinstudiet, og vurdere studentene med bestått/ikke bestått og prosentscore.

Medisinstudiet scorer lavt på veiledning og tilbakemeldinger gjennom studieløpet i NOKUTs studiebarometer. Studentene etterlyser mer konstruktive tilbakemeldinger, både gjennom formativ og summativ vurdering.

 • Karakterer benyttes som en hvilepute for å gi studentene rask tilbakemelding uten tilstrekkelig begrunnelse.
 • Karakterer gir en bitter bismak i form av dårligere læringsmiljø og økt konkurranse.
 • Karakterer utgjør et negativt stressmoment i studiehverdagen, da studentene opplever at de ikke strekker til eller er kompetente nok for legeyrket. 

TIL PASIENTENS BESTE? Vårt mål er ikke primært å bestå eksamen, men å være godt rustet til å behandle pasientene våre. Konkurransen som karakterene skaper mellom medisinstudenter, er ikke hensiktsmessig: Vi er kolleger, ikke konkurrenter. Vi skal lære å samarbeide i team – for pasientenes beste.

Dyktige, kompetente leger skapes ikke gjennom tall- eller bokstavkarakterer, men gjennom tydelige krav til beståttgrense og mer utfyllende tilbakemeldinger gjennom studieløpet.

Medisinstudiet skal lære oss å bygge karakter, ikke rive oss ned med karakterer. Da er det på høy tid å lære av covid-19-pandemien, og videreføre bestått/ikke bestått som vurderingsskala ved samtlige medisinstudier i Norge.


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!