Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Øyeundersøkelse av 4-åringer hører hjemme hos øyeleger

Optikere har ikke den medisinske kompetanse eller erfaring som kreves ved undersøkelse, behandling og kontroll av små barn – og diagnostikk og behandling av amblyopi bør foregå hos øyelege. Det er ikke faglig forsvarlig å la optikere overta henvisninger fra 4-årskontrollen.

Publisert: 2021-01-20 — 13.39

Kristen Realfsen

Innlegg: Kristen Realfsen, leder av Norsk oftalmologisk forening (Norsk øyelegeforening)
Vibeke Dons Wankel, øyelege/avtalespesialist
Espen Bakke, øyelege/avtalespesialist og optiker
Olav H. Haugen, seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen (UiB)

Vibeke Dons Wankel

I EN KRONIKK i Dagens Medisin fremmer Norges Optikerforbund, ved generalsekretær og fagsjef Hans Thorvald Haugo, argumenter for at optikere skal undersøke og behandle barn med synsutfordringer fra de er fire år gamle.

Hovedargumentene er at disse barna har enkle synsutfordringer, at det er kortere reisevei og kortere ventetid hos optikere enn hos øyeleger – og kan frigjøre tid hos øyeleger til pasienter som trenger hjelpen mest.

SÅRBARHETEN. Haugo hevder at det fra 4-årskontrollen henvises 40.000 barn til øyelege hvert år. Vi minner om at det fødes cirka 55.000 barn i Norge per år. Tall fra Helsedirektoratet viser at det i 2019 totalt var 3665 nyhenviste barn mellom fire og fem år hos avtalespesialist i øyesykdommer, og 1397 nyhenviste barn i alderen fire–fem år til øyeavdelinger, totalt 5062 barn mellom fire og fem år som årlig blir henvist til øyelege.

Øyelegeforeningen er helt enig med Optikerforbundet i at øyelegene skal bruke sin tid til de pasientene som trenger det mest. Barn under åtte år er nettopp en gruppe som er spesielt sårbar, og som trenger mest mulig kompetent undersøkelse og behandling.

KOMPETANSEN. Synet utvikles gradvis i barneårene. Frem til åtte–tiårs-alderen er det risiko for utvikling av amblyopi; nedsatt syn uten organisk årsak. Synscreeningen av barn ved 4-årskontrollen er helt sentral når det gjelder å påvise og behandle amblyopi i tide.

Øyelegene skal bruke sin tid til de pasientene som trenger det mest, og barn under åtte år utgjør en spesielt sårbar gruppe som trenger mest mulig kompetent undersøkelse og behandling

Dersom Optikerforbundets leder mener at amblyopi er en «enkel synsutfordring», er dette overraskende og svært urovekkende. Optikere har ikke den medisinske kompetanse eller erfaring som kreves ved undersøkelse, behandling og kontroll av små barn. Diagnostikk og behandling av amblyopi er noe av det mest sentrale i barneoftalmologien, og bør foregå hos øyelege.

VENTETIDEN. Optikerforbundets leder hevder at det er lang ventetid før barn blir undersøkt av øyelege. Det kan naturligvis være lokale ulikheter, blant annet avhengig av tilgang på avtalespesialister. Men hele spesialisthelsetjenesten, inkludert øyeleger, tildeler timer til pasienter i henhold til Helsedirektoratets prioritetsveileder, som bygger på vurderinger om medisinsk forsvarlige ventetider.

Ifølge veilederen skal «barn under fem år med symptomer på øyesykdom eller brytningsfeil» tildeles time innen tolv uker og «små barn med mistanke om øyesykdom» skal gis time innen seks uker.

FORSVARLIGHETEN. Dersom Optikerforbundet mener at disse ventetidene ikke etterleves, ber vi om dokumentasjon på dette.

Det er Øyelegeforeningens bestemte inntrykk at landets øyeleger er svært bevisst på å prioritere henvisninger av barn.

Øyelegeforeningen ser på landets 1500 optikere som en ressurs i øyehelsetjenesten, men at optikere skal overta henvisningene av barn fra 4-årskontrollen, anser vi ikke som faglig forsvarlig.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!