Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Foto: Getty Images

Studie på jern og hjertesvikt: Færre innleggelser – ingen effekt på dødelighet

En ny stor studie antyder en effekt av jern på reinnleggelser av hjertesviktpasienter, men finner ingen signifikant effekt på kardiovaskulær død.

Kardiolog Dan Atar er positiv til effekten på sykehusinnleggelser, men: – Jeg vil nok prioritere andre hjertesviktmedisiner i fremtiden, gitt deres effekt på nedsatt dødelighet.

Publisert: 2020-11-26 — 09.00

Studien som nylig ble publisert i The Lancet, inkluderer 1.108 pasienter fra 15 land og er en randomisert, dobbeltblindet studie. Den ble også presentert under den amerikanske hjerteforeningens årlige kongress, American Heart Association (AHA).

De inkluderte pasientene var innlagt på sykehus på grunn av akutt hjertesvikt med nedsatt ejeksjonsfraksjon i venstre hjertekammer, og hadde jernmangel. Pasientene fikk enten placebo eller intravenøs jernkarbosymaltose (Ferinject). Forskerne har sett på resultater etter 52 uker.

– Denne studien er den første i sitt slag og viser fordelene av jernbehandling gjennom en tydelig reduksjon av antallet nye innleggelser. Jernmangel er vanlig hos denne store gruppen pasienter, og reinnleggelser er dessverre svært vanlige i etter-forløpet etter akutt hjertesvikt, sier Dan Atar, professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i en pressemelding.

Ikke signifikant primær-endepunkt

Resultatene viser at det er færre sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt blant pasientene som fikk jern. Men studien fant ikke statistisk signifikans for primær-endepunktet, som er et sammenlagt effektmål på redusert risikoen for ny innleggelse i sykehus og kardiovaskulær død. For kardiovaskulær død var det ingen signifikant effekt.

– Dette er en studie over relativt kort tid, hvor man teller endring etter antallet uker og ikke år, men vi ser en tydelig effekt på sykehusinnleggelser allerede etter tolv uker, når endepunkt-kurvene begynner å skille seg. Da tenker jeg at funnene er veldig konsistente, og jeg tillater meg å si at jernet har effekt for å unngå reinnleggelser, sier professor Dan Atar til Dagens Medisin.

– Hvilken klinisk betydning har studieresultatene?

– Her er det snakk om en veldig syk pasientgruppe, og i denne gruppen har vi akkurat fått et gjennombrudd ved bruk av det som til nå kun har vært diabeteslegemidler, som dapagliflosin og empagliflosin. Jern-studien har gått samtidig som studiene på disse andre legemidlene, og resultatene derfra viser større effekt på reinnleggelser og dødelighet enn denne studien viser for jern.

– Dette området er i rivende utvikling, og det gjenstår å se hvor jerntilskuddet vil finne sin plass i flytskjemaet vårt. Per nå ser det ut til at de andre nyvinningene har en større gevinst enn dette prinsippet. Personlig vil jeg nok prioritere andre hjertesviktmedisiner i fremtiden, gitt deres effekt på nedsatt dødelighet.

 

Interessekonflikter: Dan Atar oppgir at han har hatt foredragsroller for Vifor, legemiddelfirmaet som har finansiert den omtalte studien, samt legemiddelselskapene Novartis, Astra Zeneca, MSD, Bayer og Boehringer Ingelheim.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!