Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, leder Beslutningsforum.

Foto: Lasse Moe

Beslutningsforum har vurdert fem behandlinger

Et MS-legemiddel fikk nei, og flere hepatitt-behandlinger fikk ja til å kunne tilbys i den offentlige helsestjenesten.

Publisert: 2020-11-23 — 12.08

Mandag var det møte i Beslutningsforum for nye metoder. Fem nye behandlinger ble vurdert for innføring i den offentlige helsetjenesten:

Nei til MS-legemiddel og genterapi
Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS), fikk nei fordi Beslutningsforum anser at det er for dyrt.

– Prisen er vesentlig høyere enn prisen for annet godkjent preparat til behandling ved denne indikasjonen. Det er ikke dokumentert fordeler som kan tilsi at preparatet kan ha en høyere pris.

Genterapien etibeglogene autotmcel (Zynteglo) til behandling av den arvelige blodsykdommen betatalassemi fikk også nei. Begrunnelsen er at det er stor usikkerhet til langtidseffekten av behandlingen, og at prisen er for høy.

Kreftlegemiddel og hepatittbehandling
Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom, som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling, kan tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

Det hefter imidlertid usikkerhet ved metodevurderingen og tilhørende analyse, heter det fra Beslutningsforum, som skriver at dette skal følges opp. Videre skal det leveres en oppsummering av langtidsdata, blant annet.

Ja fikk også kombinasjonsbehandlingen sofosbuvir og velpatasvir (Epclusa) benyttes til behandling av kronisk hepatitt C-virus-infeksjon hos pasienter i alderen 6 år og eldre og som veier minst 17 kilo. Dette legemiddelet er allerede innført til behandling av kronisk hepatitt C (HCV)-infeksjon hos voksne.

Også ledipasvir og sofosbuvir (Harvoni) til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 3 år og eldre, kan tas i bruk. Denne er allerede innført til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 12 og eldre som veier over 35 kilo.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!