Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Svarene finner vi sammen

Det er fortsatt uavklarte spørsmål om Akson, påpekes det i debatten. Det stemmer, og arbeidet med avklaringer pågår.

Publisert: 2020-06-25 — 15.46

Christine Bergland

Foto: Vidar Sandnes

Innlegg: Christine Bergland, direktør i Direktoratet for E-helse

MED TILSTREKKELIG oppslutning fra kommunene gjennom intensjonserklæringer, fortsetter vi det gode samarbeidet om svarene. Hvordan skal Akson organiseres og styres og hvordan vil journalløsningen og samhandlingsløsningene henge sammen med andre nasjonale e-helseløsninger? Hva blir kostnadene og nytten for hver enkelt kommune?

Dette er spørsmål som trekkes frem i debatten som uavklarte.

PROSESSEN.  Utvalgte kommuner, KS, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Direktoratet for e-helse har i vår samarbeidet om å behandle de uavklarte spørsmålene. Oslo kommune deltar også i arbeidet.

Allerede da Nasjonalt e-helsestyre stilte seg bak anbefalingene i forprosjektrapporten i februar, var det klart at det gjenstår viktige spørsmål knyttet til anbefalingene i rapporten, og ikke minst hvor viktig det er at kommunene og staten samarbeider om å finne gode svar.

HOD etablerte derfor i april 2020 en styringsgruppe med representanter fra kommunene Bergen, Bodø, Bærum, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Vinje, samt KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Trondheim, Direktoratet for e-helse og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar som observatører.

PÅ SAMFUNNSNIVÅ. Et felles prosjekt med representanter fra kommunesektoren og staten utreder nå rammebetingelsene for etablering av «selskapet Akson journal».

Fordi analysen i forprosjektrapporten er gjort på samfunnsnivå, gir den ikke svar på spørsmålet om kostnader og nytte i hver enkelt kommune

Analysen i forprosjektrapporten er gjort på samfunnsnivå, og gir dermed ikke svar på spørsmålet om kostnader og nytte i hver enkelt kommune. Med utgangspunkt i denne jobber prosjektet nå med å sette opp eksempler på kostnader og nytte ved gjennomføringen av Akson i enkeltkommuner.  

VEIKART. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet jobber direktoratet med et veikart som setter andre nasjonale e-helseløsninger som kjernejournal, helsenorge.no og arbeidet med pasientens legemiddelliste i sammenheng med Akson.

Dette vil vise hvordan Akson bygger på og spiller sammen med disse, og når de er klare for innføring i kommunene.

Samarbeidet om å avklare spørsmål og etablere et helhetlig veikartet vil pågå ut over høsten. På det tidspunktet kommunen vil måtte forplikte seg til deltakelse og pådrar seg kostnader, skal sentrale spørsmål være avklart.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!