Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Har meldt bekymring om private aktører

Finnmarkssykehuset er bekymret for om pasienter som er overtatt av private behandlingsinstitusjoner mottar forsvarlig behandling. De private institusjonene avviser påstanden.

Publisert: 2020-06-17 — 08.45

Sykehuset mener de private utøverne som har overtatt deres fristbruddpasienter, har et behandlingstilbud der varigheten på behandlingen ligger langt over nasjonalt nivå.

Nå har Finnmarkssykehuset HF sendt inn en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Finnmark for å få undersøkt den faglige forsvarligheten innen psykiatri, skriver NRK Troms og Finnmark, som først omtalte saken.

I bekymringsmeldingen beskriver Finnmarkssykehuset at de etter 2012 ved to anledninger måtte sende flere pasienter samtidig til en privat aktør. I 2012 overtok selskapet Psykia AS litt over 40 pasienter, og i 2017 overtok Ressursklinikken AS rundt 100 pasienter.

–  Den faglige forsvarligheten av behandlingen som gjøres har ikke vært vurdert tidligere, sier medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset HF, Harald Sunde. Arkivfoto.

Dette var pasienter som sto på venteliste i et gitt tidsrom, og representerte et tilfeldig utvalg, ifølge bekymringsmeldingen.

– Finnmarkssykehuset har naturlig nok ingen konkret oversikt over hva som gjøres av behandling i regi av disse utøverne overfor de pasientene utøverne har fått tildelt. Vi har dog fått oversikt over behandlingsvolumene som gis, heter det i bekymringsmeldingen, og videre:

– Det synes ikke å være noen faglig klinisk begrunnelse for å gi behandling i det volumet vi har sett utført hos disse private utøverne de seneste årene.

– Vi tillater oss også å kommentere aspektet «prioritering og fordeling av ressurser». Når disse to private utøverne fra 2012 til i dag har fått utbetalt mer enn 70 millioner kroner fra Finnmarkssykehuset for behandling av pasienter som fikk fristbrudd hos oss, så medfører slike regninger at Finnmarkssykehuset må ta ned aktivitet innenfor eget behandlingstilbud. Ved at de private utøverne gir et så langvarig og kostnadskrevende behandlingstilbud blir altså tilbudet til resten av befolkningen i Finnmark redusert. Dette er i strid med vårt oppdrag fra nasjonale helsemyndigheter som sier at vi skal redusere uønsket variasjon i effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk, heter det i bekymringsmeldingen.

Medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset HF, Harald Sunde, sier til Dagens Medisin at bakgrunnen for at de nå henvender seg til Fylkeslegen, er bekymring over lang tid.

–  Den faglige forsvarligheten av behandlingen som gjøres har ikke vært vurdert tidligere. Vi har lenge bekymret oss over hvorvidt behandlingen er faglig forsvarlig – og innenfor den politiske føringen som ligger i å unngå unødvendig variasjon. Og vi ber fylkeslegen vurdere om dette er innenfor §6 i Lov om helsepersonell – som sier at helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører helseinstitusjon unødvendig utgifter, sier han.

– Man burde kunne forvente at de private skal jobbe under samme rammer og politiske anbefalinger som de offentlige helseforetakene, og dessuten at de skal følge lov om helsepersonell. Vi opplever at de ikke forholder seg til samme virkelighet som oss, sier Sunde.

 

Klinikkoverlege og spesialist i psykiatri Thor Kvakkestad hos Psykia AS, har følgende kommentar til saken:

– Psykia har ikke lenger virksomhet i Finnmark bortsett fra en pasient som vi følger opp cirka én gang hver tredje måned i samarbeid med vedkommende sin fastlege.

Klinikkoverlege og spesialist i psykiatri ved Ressursklinikken AS, Leif Roar Falkum, sier til Dagens Medisin at han mener Ressursklinikken AS verken har overbehandlet pasienter eller drevet uforsvarlig behandling.

– Svært mange av de pasientene vi har behandlet har hatt behov for langvarig og intens oppfølging, det har dreid seg om kroniske, kompliserte og alvorlige lidelser. Mange pasienter er etter hvert ferdigbehandlet, men mange har fortsatt behov for en mindre hyppig kontakt med en behandler de har etablert en god relasjon til. Ressursklinikken AS har per i dag 28 pasienter i fortsatt behandling i Alta. Det dreier seg om pasienter som kommer fra store deler av Finnmark, sier han.

– Sunde sammenligner vårt behandlingstilbud med det som gis ved offentlige poliklinikker. Men vi har andre rammer enn poliklinikkene. Blant annet har vi ikke de samme køene som poliklinikkene har. Men vi er likevel opptatt av prioritering og fordeling av ressurser. Vår virksomhet er mer å sammenligne med de rammene som avtalespesialister arbeider under. Avtalespesialistene behandler ofte pasienter over betydelig lengre tid enn de offentlige poliklinikkene, dette fordi mange pasienter har stort behov for slik langvarig behandling.

– Finnmarksykehuset burde kanskje ha unngått å henge ut private aktører som har bistått i en situasjon der institusjonen ikke maktet de oppgavene de selv hadde. Eventuell nye regler må omfatte både avtalespesialister og aktører som behandler fristbruddpasienter, sier Falkum.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!