Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

HAR DELTATT: Overlege Tormod Guren ved Utprøvingsenheten på OUS Radiumhospitalet har hatt pasienter med i studien som legges frem på ASCO denne helgen. Arkivfoto: Lasse Moe

Tarmkreft-pasienter lever lenger med målrettet behandling

– Det er en seier for persontilpasset behandling at vi ser effekt av å kombinere målrettede medikamenter for disse pasientene, sier overlege Tormod Guren. Han mener likevel det er et tankekors at effekten ikke er større.

Publisert: 2020-05-30 — 11.03

I fase 3-studien BEACON CRC har forskerne studert effekten av ulike behandlinger blant 665 pasienter med tarmkreft. Alle pasientene har spredning etter ett eller to behandlingsløp og en såkalt BRAF V600-genmutasjon, som er knyttet til dårligere prognose.

– Til nå har vi sett god effekt av målrettet behandling for pasienter med føflekk-kreft og BRAF-mutasjon. Med denne studien får vi vite mer om hvor god effekten er for tarmkreftpasientene, forklarer overlege Tormod Guren ved Utprøvingsenheten på OUS Radiumhospitalet.

Enheten hans har hatt 15 pasienter med i studien.

– En seier

Foreløpig statistikk fra studien ble lagt frem på ESMO-konferansen i fjor. Da omtalte onkolog Halfdan Sørbye funnene som «et markant fremskritt». På årets ASCO-konferanse presenteres oppdaterte tall etter at forskerne har fulgt pasientene seks måneder lengre.

LES OGSÅ
Tarmkreft: Økt tid før sykdomsprogresjon med immunterapi

Studien viser at median overall survival for en dobbelterapi med BRAF-hemmeren encorafenib og EGFR-hemmeren cetuximab på 9,3 måneder, sammenlignet med 5,9 måneder for kontrollgruppen som fikk standardbehandling.

– Slik dataene ser ut nå, så er det rundt en firedel av pasientene som har respons og rundt halvparten som oppnår stabil sykdom. For noen varer effekten over lengre tid, mer enn ett år, sier Guren.

– Det er en seier for persontilpasset behandling at vi ser effekt av å kombinere målrettede medikamenter også hos disse pasientene, som ofte har aggressiv sykdom og få behandlingsalternativer når konvensjonell kjemoterapi svikter.

Små forskjeller mellom behandlinger

I studien har pasientene enten fått dobbelterapi med BRAF-hemmeren encorafenib og EGFR-hemmeren cetuximab, eller trippelterapi med MEK-hemmeren binimetinib som tillegg. Dette er sammenlignet med en kontrollgruppe som har fått en av to versjoner av kjemoterapi i kombinasjon med EGFR-antistoffet cetuximab, som er standardbehandling.

LES OGSÅ
Steg for steg: Slik finner du frem i jungelen av forskningsresultater

Dobbeltterapi og trippelterapi hadde like lang median overall survival.

– De modne dataene viser at forskjellene mellom dublett og triplett er ganske små, slik at behandling med BRAF-hemmer og EGFR-antistoff er tilstrekkelig. Det vil være en fordel å la pasientene slippe MEK-hemmeren, også på grunn av bivirkninger, sier Guren.

Kan bli ny standard

Behandlingen er inne til vurdering i Nye metoder. Den er godkjent av FDA og anbefalt av EMA, men har ennå ikke europeisk markedsføringstillatelse.

– Dette kan bli en ny standardbehandling for denne gruppen med tanke på at det er en aggressiv kreftform og en godt tolerert behandling, og et eksempel på målrettet behandling, men det vil så klart alltid handle om kost-nytte når vurderingen skal tas.

– Tankekors

Til tross for at overlegen er positiv til funnene, mener Guren det er grunn til å reflektere over at det ikke er flere av pasientene som har større effekt.

– Selv om dette er en av de store fase 3-studiene som har vist effekten med en målrettet behandling i en biomarkør-selektert pasientgruppe med tarmkreft, er det likevel et tankekors at de fleste pasientene vil utvikle resistens mot denne behandlingen i løpet av et år. Fremover vil det nok være viktig å forsøke å forstå resistensmekanismene knyttet til målrettet kreftbehandling.

Her finner du abstractet med en oversikt over forskningsfunnene.

 

Oppgitte interessekonflikter:

Tormod Guren er utprøver i den norske delen av BEACON-studien, men oppgir ingen interessekonflikter utover dette.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!