Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
GLEDELIG: – Dette er et markant og gledelig fremskritt for en gruppe som virkelig trenger bedret behandling, sier lege Halfdan Sørbye om den nye studien. Foto: Vidar Sandnes

Nye funn for tarmkreft-medisiner: – Markant fremskritt

En ny studie viser at kombinasjonsbehandling med antistoff kan forbedre overlevelsen hos pasienter med uhelbredelig tykk- og endetarmskreft.

Publisert: 2019-07-09 — 06.00

– Dette er veldig imponerende tall, sier onkolog Halfdan Sørbye ved Haukeland universitetssjukehus og leder for Ekspertpanelet.

Funn fra fase tre-studien BEACON CRC ble denne helgen lagt frem på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019 i Barcelona og publisert i Annals of Oncology.

665 pasienter med tykk- og endetarmskreft og genmutasjonen BRAF V600E har deltatt i studien, som sammenlignet dagens standardbehandling med kombinasjonsbehandling med flere legemidler.  

– Pasientgruppen med BRAF-mutasjon utgjør rundt 15 til 20 prosent av pasientene, og er den gruppen det går desidert dårligst med, sier Sørbye, som forklarer at pasientene har kort forventet levetid og at sykdomsutviklingen kan gå svært raskt.

– Mange av pasientene rekker ikke å få cellegift før de dør og de har som regel begrenset nytte av tradisjonell cellegift. Vi har lenge ønsket oss en spesifikk behandling for disse pasientene.

Nesten doblet overlevelsesrate

I studien, som også inkluderer norske pasienter, fikk pasientene enten standardbehandling, dobbeltbehandling med legemidlene encorafenib og cetuximab, eller trippelbehandling med encorafenib, binimetinib og cetuximab. Pasientene i studien fikk behandlingen i andrelinje eller senere.

– Vi ser en betydelig økt innskrumpning av tumor og nesten en dobling av overlevelsesen, sammenlignet med standardbehandlingen, sier Sørbye.

Median overall survival var 9 måneder for trippelterapi og 5,4 måneder for standardbehandling. Behandlingen ble godt tolerert av pasientene.

– Dette er et markant og gledelig fremskritt for en gruppe som virkelig trenger bedret behandling.

Tror det blir ny standardbehandling

Sørbye mener at dataene er gode nok til at behandlingen kan innføres.

– Slik jeg leser det vil dette bli en ny standardbehandling, men i andrelinje, siden det er dette vi har data på.

Sørbye oppgir at det har vært stor forventning knyttet til dataene, som forskerne akkurat ikke rakk å få klare til den store ASCO-konferansen i Chicago i juni.

– Dette er etterlengtede data.

Han ser også frem til å se data på langtidsoverlevelsen.

– Det vil være interessant å se om det er en mindre gruppe av pasientene som har en langvarig effekt.

– Interessant å se på dobbeltbehandling

Studien viser median overall survival på 8,4 måneder for dobbelterapi, med et konfidensintervall fra 7,5-11. Det vil si et overlappende intervall med median overall survival for trippelterapi.

– MEK-hemmere har en del bivirkninger, så det vil være interessant å se om det kan være nok med dobbeltbehandling. Det vil jo også sannsynligvis bli et kostnadsspørsmål, men her må man nok se nærmere på data for undergruppene.

Oppgitte interessekonflikter: Halfdan Sørbye oppgir at han de siste fem årene har vært konsulent for Novartis, Pfizer, Keocyt og AstraZeneca. Sørbye har mottatt foredragshonorar fra Novartis, Roche, Amgen, Ipsen, Merck, Shire og Celgene, og forskningsmidler fra Novartis, Amgen og Ipsen.

Saken er rettet. I en tidligere versjon av saken sto det at studien måler "median overall survival-rate". Det riktige er "median overall survival".

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jon Henrik Laake 09.07.2019 15.58.35

  Lege

  Her tilkjennegir intervjuobjekt eller journalist mangelfulle kunnskaper, og dert gis en direkte feilaktig fremstilling av resultatene i den aktuelle studien. For det første blander man her begrepene "median overall survival" og "overall survival rate". Det er to forskjellige mål. Studien det vises til rapporterer "median overall survival", dvs tiden det tar til halvparten av pasientene er døde. Denne oppgis til 9, 8.4 og 5.4 for hhv trippel- og dobbeltbehandling o for kontrollgruppen. Med trippelbehandling tok det mao 3.6 mnd lengre før halvparten av pasienten var døde enn med kontrollbehandling. Det var ingen sikker forskjell mellom trippel- og dobbeltbehandling. Det er ikke publisert data om livskvalitet i de tre gruppene, men det angis at andelen med alvorlige bivirkninger var vesentlig høyere i gruppen som fikk trippelbehandling. Kostnadene vil også være vesentlig høyere. Det er vanskelig å forstå at dette kvalifiserer til begrepet "ny standardbehandling".

 • Halfdan Sørbye 11.07.2019 11.07.48

  Spesifiser tittel:

  Takk for påpeking av feil i oppslaget som nok skyldes en inkurie og ikke en manglende forståelse av grunnleggende onkologiske prinsipper. For oss som i åresvis har behandlet BRAF muterte kolorektal pasienter og sett hvor dårlig det går med de, er det oppmuntrende at det endelig ser ut til å være et håp om bedret behandling for disse pasientene. Selv om 3.9 m mediant kan virke beskjedent i disse immuntider, er dette første studien som viser et slikt fremskritt for mCRC siden 2004, og forhåpentligvis er der undergrupper som kan ha bedre effekt. Internasjonalt vil dette nok bli en anbefalt behandling, i Norge vil det som alltid være en kost/benefit vurdering og en avveiing av livskvaliteten under behandlingen for den enkelte pasient.

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!