Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

HELDIGITALT: Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første heldigitale landsstyremøte onsdag. 

Foto: Troy Gulbrandsen/Legeforeningen

Legepresidenten takket for innsatsen

President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien. Men ga også et spark i retning myndighetenes beredskap i forkant av pandemien. 

Publisert: 2020-05-27 — 10.20

– Viruset har preget oss alle og satt hele samfunnet på prøve. Våre medlemmer har gått foran og vist helsetjenesten på sitt aller beste. Og det har de gjort gjennom faglig spisskompetanse, omstillingsevne, godt samarbeid og kreativitet, sa hun i sin åpningstale, referert på Legeforeningens egne nettsider. 

Landsstyremøtet foregår via den digitale plattformen Zoom, og streames også direkte på Facebok

Legeforeningen var tidlig ute med å innføre strenge restriksjoner på egne arrangementer. Legeforeningens underforeninger fulgte opp anbefalingene. Presidenten ga foreningene honnør for fleksibiliteten de har vist:

– Dere har bidratt til å holde aktiviteten i foreningen oppe, men på digitalt vis. Denne omstillingsevnen har vært avgjørende for å holde hjulene våre i gang. Nå har turen kommet til landsstyret, og til et heldigitalt landsstyremøte. Dette er historisk, slo Hermansen fast.

Var dårlig forberedt
Under åpningstalen la Hermansen vekt på viktige lærdommer i forbindelse med pandemien:

– Evalueringen av myndighetenes håndtering blir viktig. Men det blir like viktig å se på hvordan helsetjenesten ble prioritert før utbruddet. Vi kan allerede i dag si at vi manglet mye og var dårlig forberedt.

Legeforeningens krav om å prioritere helse høyere, støttes av befolkningen. I en ny undersøkelse fra Kantar inntar helse en soleklar førsteplass over sektorer som burde prioriteres. Hele 39 prosent av de spurte setter helse på topp.

Vi kan allerede i dag si at vi manglet mye og var dårlig forberedt.
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

– God beredskap i helsetjenesten koster. Men koronapandemien har vist oss at dårlig beredskap koster enda mer, sa Hermansen.

– Vi trenger dere fremover også
Hermansen ga avslutningsvis ordet til statsminister Erna Solberg. 

– Legeforeningen har gjennomgående fremstått som ansvarlige gjennom denne krisen vi står i. Og deres innsats har i stor grad bidratt til at vi nå har kunne slippe opp på de mest inngripende tiltakene, sa Solberg, men understreket:

– Vi trenger dere fremover også. Nå må dere balansere ordinær drift mot risikoen for oppblomstring av pandemien. Takk for innsatsen og alt det gode arbeidet dere har gjort.  

Takket for godt samarbeid
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sluttet seg til statsministerens ros og innledet med å takke for «en utrolig viktig jobb i en krevende tid».

– Jeg vil også takke for et godt samarbeid med Legeforeningen i store og små saker gjennom en slik krise, sa han.

Høie innrømmet at han gjerne skulle vært fysisk tilstede på landsstyremøtet for å svare på spørsmål fra medlemmene.

– Denne gangen kunne jeg faktisk også svart på mange av spørsmålene, sa han, og viste til Handlingsplan for allmennlegetjenesten, som nylig ble lagt frem.

– Innholdet i denne har i stor grad blitt til i nært samarbeid med dere. Og Legeforeningen har fått gjennomslag for viktige prinsipper.

En krevende tid venter
Høie anerkjente avslutningsvis at sykehusene i dag er i en helt spesiell situasjon, da mange pasienter har fått skjøvet på sine undersøkelser og behandlinger.

– Mange har heller ikke gått til fastlegen eller blitt henvist videre. Det betyr at vi står foran en krevende tid, der vi skal opprettholde beredskapen i fall vi mister kontrollen. Samtidig må vi sikre at pasienter som har behov for hjelp, skal få hjelp, i tillegg til å ta igjen etterlepet. Det blir krevende, men jeg håper at de ekstra bevilgningene som regjeringen legger frem i revidert nasjonalbudsjett skal avhjelpe situasjonen.

– Jeg er trygg på at det gode samarbeidet vil fortsette slik at vi sammen vil løse disse utfordringene så fort som mulig. Hele det norske folk utrolig takknemlig for den jobben helsetjenesten gjør.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!