Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SUKSESS: FACT-team Lister ble en realitet i 2015. Teamet er et av dem som har deltatt i evalueringen.

Foto: Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator i Fyrtårnet psykisk helse og Rus, Lister Helsenettverk

Evaluering: FACT-team nær halverer tvangsbruken

Oppsøkende team nær halverte tvangsbruken hos brukerne, viser en ny evaluering. Men ulike lovverk, journal- og kommunikasjonssystemer er en barriere for samhandling.

 

Publisert: 2020-05-14 — 06.00
Denne artikkelen er over to år gammel.

 

LES OGSÅ
Hvordan går det med de svakeste?

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser svært gode resultater, skriver Helse og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Et FACT-team gir oppsøkende hjelp til personer med psykiske lidelser og omfattende rusproblemer og har vært et av helse- og omsorgsminister Bent Høies flaggskip innen psykisk helsevern. Teamene har ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Har fulgt brukere i to år
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), har følgeevaluert de syv første FACT-teamene i Norge. Det første teamet ble etablert i 2013 og det siste teamet som ble inkludert i evalueringen startet opp i 2016. Brukerne er fulgt i to år.

NKROP finner ingen endring i antallet innleggelser i psykisk helsevern etter inntak i FACT, men innleggelser og oppholdsdøgn på tvang ble nesten halvert sammenlignet med to år før inntak.

Bedre og mer tilgjengelig hjelp
Ifølge evalueringen synes brukerne de får bedre hjelp enn tidligere. Pårørende opplever at teamene bidrar til at hjelpen er mer tilgjengelig og bedre organisert. Ansatte mener tverrfagligheten i teamene styrke den faglige kvaliteten i tilbudet.

Vi vil ha enda flere slike team, fordi vi ser at det virker.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

– Jeg er svært glad for at evalueringen viser at brukerne får bedre hjelp og at bruken av tvang går kraftig ned. Dette er pasienter som ofte ikke oppsøker helsetjenesten selv, men som har et stort behov for helsehjelp. Vi vil ha enda flere slike team, fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Mellom to stoler
FACT-teamenes primærmålgruppe er personer som ofte faller mellom to stoler i hjelpeapparatet, og som opplever at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ikke «snakker sammen».

Evalueringen viser også at kommunene opplever at FACT-teamene gjør avstanden til spesialisthelsetjenesten kortere, mens spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.

– Dette er fremtidenes måte å jobbe på, kommenterer Høie.

Lovverk og journalsystemer en barriere
I evalueringen anbefales det tilpasninger av modellen, blant annet bredere målgruppe og bedre samhandling og oppfølging i krisesituasjoner.

Det påpekes videre at FACT-teamene i liten grad følger opp brukerne utover ordinær åpningstid, noe som etterspørres av brukerne, de pårørende og samarbeidspartnerne.

LES OGSÅ
Riktig å bruke ressurser til psykiaterne i ACT-teamene

Også ulike lovverk, journalsystemer og kommunikasjonssystemer ble av ulike parter sett på som en barriere for samhandling. Det anbefales i sluttrapporten at dette må utvikles og tilpasses slik at de fremmer god samhandling i teamet

I evalueringen har brukerne rapportert om manglende informasjon og medvirkning når det gjelder medisinbruk. NKROP anbefaler at brukerne bør informeres om virkninger og bivirkninger av medisiner, og de bør tas med på beslutninger om medisinbruk.

Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle FACT- team for ungdom, og har satt i gang flere piloter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!