Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

MÅ FÅ HJELP: Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus mener at pasienter med behov for rehabilitering, bør få tilbud om dette. – Det er beregnet at det vil komme en ny bølge med smitte igjen om en stund, og da er det viktig å gi hjelp til mange nå i mellomtiden, sier Becker.

Foto: Bård Gudim/Sunnaas sykehus

– Må i gang igjen med rehabilitering

Sunnaas sykehus utvidet tilbudet sitt om veiledning for rehabilitering under Covid19-utbruddet. Klinikkoverlege Frank Becker venter nå pågang fra pasienter som har blitt friske av Covid-19.

Publisert: 2020-05-08 — 09.33

Da Covid-19 rammet Norge, førte det til at mange tilbud innen rehabilitering og habilitering stengte ned eller reduserte driften. For å sikre at informasjon om tilbudene som fortsatt var oppe, kom ut til pasientene – og for å kunne gi råd, valgte Sunnaas sykehus å opprette en utvidet veiledningstjeneste på telefon.

– Vi vet at det generelt er et stort behov for informasjon om rehabiliteringstilbud. Det er ikke alltid så lett å få oversikten over mange ulike aktører og de ulike nivåene i helsetjenesten. Da pandemien kom og det ble mange endringer, regnet vi med at det ville komme spørsmål, sier klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus. Sykehuset drifter også til vanlig Regional koordinerende enhet som gir råd om rehabilitering og habilitering, samt vurderer henvisninger på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Den nye veiledningstjenesten er myntet både på pasienter, pårørende og helsepersonell, men har så langt blitt mest brukt av de to førstnevnte gruppene.

– I starten av epidemien fikk vi for eksempel henvendelser om pasienter som hadde blitt skrevet ut nokså raskt uten et planlagt oppfølgingstilbud, for å gjøre plass til Covid-19-pasienter. Disse pasientene har fått hjelp til å finne ut hvor de kunne henvende seg, og vi har tatt kontakt med fastlege for å hjelpe dem videre, sier Becker.

Han understreker at pasienter ikke automatisk henvises til sykehuset, men at det anbefales oppfølging nærmest mulig pasientens hjem.

– Stengte kanskje ned for mye

Klinikkoverlegen understreker at han ikke klandrer sykehusene for deres behandling av pasientene.

Pasienter som har rett til helsehjelp bør få det
Frank Becker

– Det er lett å være etterpåklok. Når en antar at det vil komme veldig mange pasienter inn, er det forståelig at en velger å stenge ned, selv om det kanskje er flere som tenker at det ble stengt ned litt mye og litt for fort.

Til tross for at det har vært en positiv utvikling i antallet innleggelser og pasienter innlagt på intensivavdelinger, og sykehusene har begynt å gå tilbake til mer normal drift, er fortsatt mange tilbud innen rehabilitering redusert.

– Nå er det viktig at vi kommer i gang igjen, mener Becker.

– Pasienter som har rett til helsehjelp, bør få det – med vekt på godt smittevern, så klart. Det er beregnet at det vil komme en ny bølge med smitte igjen om en stund, og da er det viktig å få gitt hjelp til mange nå i mellomtiden.

Han tror også at det fortsatt vil være behov for å hjelpe rehabiliteringspasientene med å manøvere i helsetjenesten fremover. Både på grunn av det reduserte tilbudet og ikke minst fordi det nå også kommer en ny pasientgruppe.

– Vi har også fått henvendelser angående Covid-19. Det gjelder pasienter som har vært gjennom lengre tids akuttbehandling og ikke har blitt helt friske igjen etterpå, sier Becker.


Bør ha en plan

Per i dag finnes det ikke noen fastsatte retningslinjer eller spesielle tilbud myntet på denne gruppen.

– Vi vet ikke så mye om behovet for rehabilitering etter Covid-19, men vi vet en del fra før om følger av akutt lungesviktsyndrom (ARDS) og langvarig intensivbehandling, som er det disse pasientene ofte får. Vi kjenner blant annet til at følgene kan være kognitive svekkelser, emosjonelle følger som angst og depresjon og nevrologiske konsekvenser, og at pasientene kan tape muskelstyrke og få nedsatt lungefunksjon, smerter og svelgevansker.

Becker tror at det på sikt blir mange som kommer til å trenge rehabilitering etter Covid-19.

– I forskningslitteraturen ser vi at rundt en firedel til en tredel av pasientene som får alvorlig akutt lungesviktsyndrom, trenger oppfølging etterpå. Nå har det vært flere hundre intensivpasienter og det vil nok bli mange hundre flere, så det kan nok bli flere hundre som trenger rehabilitering. Vi ser ut til å ha en lav dødelighet i Norge. Det er gledelig at flere overlever, men det vil jo også bety at flere vil få et behov for dette, sier Becker.

– Jeg tenker det vil være lurt å ha en plan for hvordan vi følger opp denne gruppen for å sikre at den får et godt nok tilbud, på samme måte som vi har laget en plan for å følge opp intensivpasientene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!