Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Norge trenger sommeråpne fødeavdelinger

På grunn av koronasituasjonen ber vi om at landets 46 fødeavdelinger holdes åpne i sommer. Det er helt nødvendig å beholde effektive nære helsetjenester for å sikre et trygt fødetilbud og unngå unødig smitte under pandemien.

Publisert: 2020-05-07 — 17.25

Hanne Charlotte Schjelderup


Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF
Kirsten Hald, leder i Norsk Gynekologisk Forening
Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

NYLIG HAR VI erfart hvordan fødetilbudet har blitt sterkt redusert i flere deler av landet ved påvist koronasmitte hos personell, både ved store og små fødeavdelinger.

Kirsten Hald

Koronasmitte ved en fødeavdeling gir store konsekvenser, både driftsmessig og medisinsk.

Fødetilbud har måttet stenge grunnet Covid-19-smitte, og vi har hatt – og har – isolasjon og karantene av et stort antall helsepersonell i fødselsomsorgen. Et eksempel er i Stavanger, en av landets største fødeavdelinger med om lag 4500 fødsler årlig, som stengte i en lengre periode i mars. Der var nylig 50 sykehusansatte i karantene samtidig. De måtte dermed stenge én av to fødeavdelinger på grunn av smittevask og stor mangel på personell. 

EKSTREMT SÅRBART. Mange av landets fødeavdelinger er i tillegg arealmessig små og har varierende isolasjonsfasiliteter. Uavhengig av om vi er rammet av en pandemi, er tilgangen på jordmødre i Norge urovekkende begrenset, både ved små og store fødeavdelinger.

Uavhengig av om vi er rammet av en pandemi, er tilgangen på jordmødre i Norge urovekkende begrenset, og normal ferieavvikling om sommeren forsterker jordmormangelen

Normal ferieavvikling om sommeren forsterker jordmormangel, så mange jordmødre har nå fått varsel om at de kun får ta ut deler av sin ferie denne sommeren – for å øke kapasitet under pandemien. Jordmødre kan ikke erstattes av tilfeldige sykepleiere fra andre avdelinger.

Når fødeavdelinger stenges, gjennomfører også personellet ved avdelingen sin sommerferie. Da vil vi stå i en ekstremt sårbar situasjon hvis vi får påvist smitte på åpen fødeavdeling, som eventuelt må stenge fødetilbudet. Det betyr at de fødende mangler et fødetilbud i regionen.

SOMMERSTENGT. På grunn av smitterisiko vil vi heller ikke anbefale å samle et større antall fødende på færre avdelinger. Sommeren 2019 stengte disse ni fødeavdelingene fordelt over hele landet i fire til åtte uker – i perioden fra uke 26 til uke 34:

 • UNN Harstad (uke 30–33)
 • UNN Narvik (uke 26–29)
 • Nordlandssykehuset Lofoten (28–31)
 • Helgelandssykehuset Mo i Rana (26–29)
 • Helgelandssykehuset Sandnessjøen (30–33)
 • Helgelandssykehuset Brønnøysund (27–30)
 • Sykehuset Innlandet Gjøvik (26–34)
 • Kristiansund sykehus (30–33) og
 • Molde sykehus (uke 26–29).

FELLES ANBEFALING. Vi mener at alle landets fødeavdelinger må holdes åpne under pandemien for å sikre et tilgjengelig fødetilbud nærmest mulig der fødende bor. I tillegg til å redusere smitterisiko, vil dette tiltaket også redusere trykket på prehospitale tjenester under pandemien. 3. april i år sendte vi derfor en felles anbefaling til Helsedirektoratet, og til alle landets foretak, om å holde fødeavdelingene åpne sommeren 2020.

På tross av dette registrerer vi at Helse Nord stenger fødeavdelingen ved UNN Harstad i fire uker fra 22. juni til 20. juli, mens fødeavdelingen ved UNN Narvik blir stengt i fire uker fra 20. juli til 17. august i år. Det blir også redusert drift i Nordlandssykehuset ved fødestua ved NLSH Lofoten på Gravdal i perioden 6. juli til 3. august i år. De fødende som rammes av stenging, må da sendes til Stokmarknes eller Bodø i god tid før fødsel.

Jordmødrene på Møre har varslet om vekselsvis stenging. Kristiansund fødeavdeling stenger for fødsler i fire uker fra 18. juni, og Molde fødeavdeling stenger fra midten av juli i totalt en måned. 

EN NØDVENDIGHET. Etter lov om helsemessig og sosial beredskap er kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten pliktige til å utarbeide beredskapsplaner for kriser og katastrofer. 

Vi mener at i den pressede situasjonen som helsetjenestene nå er i, må helseforetakene unngå stenging av fødeavdelinger. Flest mulig fødetilbud og sengeplasser må være tilgjengelig, når ressursene er så knappe i utgangspunktet. Det er helt nødvendig å beholde effektive nære helsetjenester for å sikre et trygt fødetilbud og unngå unødig smitte under pandemien.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 08/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!